Debat over coalitieakkoord

Installatie wethouders03-06-2014 01:35

In een extra raadsvergadering op 2 juni werden Ankie van Tatehove als wethouder en Jurjen Dieleman als gemeenteraadslid beëdigd. De vergadering begon echter met een debat over het coalitieakkoord tussen Leefbaar3B, CDA, D66 en ChristenUnie. De bijdrage die Ankie van Tatenhove hierbij uitsprak is hier te lezen.

Voorzitter,

Vandaag gaan we aan de slag. Na weken van onderhandeling en afstemming, van schrijven en reflectie begint een nieuwe periode. Een periode waarin de ChristenUnie samen met Leefbaar3B, CDA en D66 een coalitie vormt.
Het wordt een periode vol uitdagingen: financieel en maatschappelijk. Een periode waarin we elkaar nodig hebben en samen keuzes maken.

De gesprekken die we in de afgelopen maanden hebben gevoerd, en dat waren er veel, geven ons vertrouwen in deze coalitie. We zagen de realiteitszin die bij ons allen aanwezig is, bij coalitie- en oppositiepartijen, maar ook in de samenleving. We hebben elkaar nodig en voor de toekomst van onze gemeente moeten we rekening houden met besluiten uit het verleden. WE zien een coalitie die niet radicaal breekt met het verleden en het niet ontkent, maar wel andere accenten legt en andere keuzes maakt.

Daarom zijn we het college, dat net afscheid heeft genomen, dankbaar dat het ook in de periode ná 19 maart ongestoord verder is gegaan met de bestuurlijke werkzaamheden en met de voorbereidingen voor de Kadernota. Wij zijn blij dat het college daarbij ook gehoor heeft gegeven aan het verzoek van de nieuwe coalitie om daarbij te volstaan met scenario’s, zodat wij de beleidskeuzes kunnen voorleggen.

Vertrouwen en samenwerken, dat is voor de ChristenUnie zijn kernwoorden uit het proces van de  afgelopen weken en dat is ook de bodem onder het coalitieakkoord. Vertrouwen en samenwerken zijn voor ons ook ‘werkwoorden’. Want ‘vertrouwen’ is niet vanzelfsprekend, dat kun je niet afspreken; vertrouwen ontstaat. Niet vanzelf, daar moet je wat voor doen. Vertrouwen vraagt om een relatie, om wederkerigheid, om openheid en begrip, geven en nemen, om ruimte en verantwoordelijkheid.

En zo is ook ‘samenwerken’ iets dat je niet eenzijdig kunt vormgeven. Samenwerken impliceert gezamenlijkheid. Samen is wat anders dan twee keer alleen. Het is meer dan de som der delen. Samenwerken veronderstelt een gedeelde verwachting, eenzelfde richting of doel. Maar samenwerken betekent ook: oog hebben voor het eigene, voor de verschillende idealen, meerwaarde zien in het onderscheidende of aanvullende.

In de afgelopen weken hebben we geïnvesteerd  in samenwerking en in vertrouwen. We hebben standpunten uitgewisseld, kritische noten gekraakt, elkaar bevraagd, keuzes gemaakt. We zijn het niet altijd 100% met elkaar eens, we hebben niet allemaal dezelfde beginselen, maar we delen de visie op de toekomst en staan gereed om onze schouders te zetten onder de opgaven waar we voor staan en om ons in te zetten voor wat ons dierbaar is.

De ChristenUnie neemt ook de komende periode bestuursverantwoordelijkheid. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat de coalitiepartners vanaf het eerste moment van onderhandeling in ons hebben uitgesproken. En we zijn erg tevreden met het coalitieakkoord, waarin we veel terugzien van wat wíj belangrijk vinden voor onze inwoners en organisaties, voor onze gemeente.

We noemen de aandacht voor een sterke samenleving en voor de ontschotting. We borduren daarbij verder op de eerder gemaakte beleidskeuzes voor de 3D’s en het onderscheid in leeftijdscategorieën. Onderwijs, zorg, sport en cultuur zijn middelen bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot gezonde en gelukkige volwassenen. Volwassenen komen vooral tot hun recht als zij deel uitmaken van de samenleving, ook als ze (tijdelijk) geen werk hebben, oud-maar-nog-fit zijn,  of te maken hebben met beperkingen. We zijn blij dat wat we gemakshalve ‘preventieve maatregelen en laagdrempelige voorzieningen’ noemen in het coalitieakkoord  een plek hebben gekregen.

En we noemen de aandacht voor onze duurzame en dierbare leefomgeving. De duiding van Lansingerland als ‘de parel in de metropool’ laten we graag aan anderen. Feit is we de komende jaren de eigenheid van onze gemeente twee kanten op onderstrepen:

  • We zijn één gemeente, maar we zijn ook drie herkenbare dorpen, waar het goed wonen is. Dat onderstrepen we met de introductie van de kernwethouders, met de aandacht voor ons cultureel erfgoed en de groene ruimtes.
  • We zijn een metropoolgemeente met Greenport als ons internationaal visitekaartje. Wanneer het daarover gaat, staan niet onze kernen maar Lansingerland, of zelfs Oostland op de kaart!

En de financiën. We zijn ons bewust van de ernst van onze problematiek. Ook nu er de laatste maanden / weken weer wat meevallers zijn gevonden en de woningmarkt weer wat aan lijkt te trekken. We rekenen ons niet rijker dan we zijn, we nemen maatregelen die we zelf kunnen dragen. We nemen onze verantwoordelijkheid en we rekenen er op dat anderen, d.w.z. andere overheden dat ook doen. We schuiven de problemen niet voor ons uit en nodigen anderen uit om in een dialoog creatief met ons mee te denken hoe we met minder geld meer kunnen doen, zodat onze gemeente blijft wat we willen zijn: een groene gemeente in verstedelijkt gebied. Een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is.

Voorzitter,

Geloven in de toekomst, dat was ons motto tijdens de verkiezingscampagne en dat blijft het ook nu. We hebben vertrouwen in de toekomst van onze gemeente en in de veerkracht van de samenleving. En we hopen dat het gemeentebestuur daarbij tot zegen mag zijn. 

Vanaf onze eigen plek en vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, zal de ChristenUnie zich inzetten voor onze gemeente, onze inwoners, organisaties en ondernemers. Wij weten ons daarbij afhankelijk van de zegen van onze God. Met een verwijzing naar een oproep uit de Bijbel (Jeremia 29:7) bidden wij tot de Heer voor de stad waar we leven en zetten ons in voor haar bloei.

En dus gaan we samen aan de slag, want wij geloven in de toekomst.

Het coalitieakkoord waarover gedebatteerd werd is hieronder te downloaden. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Getekend coalitieakkoord 2014-2018 gemeente Lansingerland11,1 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Debat over coalitieakkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari