Raadsvergadering 29/31 januari: Bestemmingsplan 'Schil om Bleiswijk' les voor toekomst

Bleiswijk naambordmaandag 03 februari 2014

In de raad van afgelopen vrijdag is na meerdere keren beraadslagingen hierover eindelijk het bestemmingsplan 'Schil om Bleiswijk' vastgesteld. Het laatste plan in de ronde van herzieningen van alle bestemmingsplannen. In meerdere commissies is dit plan besproken en tijdens de vorige raadsvergadering van de agenda gehaald omdat toch nog niet alles duidelijk was.

Zowel in de commissie als in de raad is er door diverse bewoners ingesproken omdat in hun ogen de gemeente onvoldoende rekening hield met hun belangen. De grote hoeveelheid zienswijzen geeft hetzelfde beeld. Op diverse plekken zijn na bespreking in de commissie overigens wel aanpassingen gedaan.
Uiteindelijk zijn niet alle bezwaren gehonoreerd, hoe overtuigend bijvoorbeeld de inspraak van enkele bewoners van de Chrysantenweg ook leek te zijn. De inspraak van deze bewoners was een van de redenen van het nogmaals behandelen in de commissie (en raad). De bewoners vroegen terecht om behandeling volgens het bestaande beleid en niet op basis van een nog vast te stellen verordening. Ook onze fractie heeft de wethouder gevraagd de juiste uitgangspunten te gebruiken. In de laatste brief van het college is duidelijk gemaakt dat hieraan gehoor is gegeven zodat onze fractie uiteindelijk voor het voorstel heeft gestemd. Het voorstel is aangenomen wat zal resulteren in een gang naar de rechter van deze bewoners. Een begrijpelijke stap maar de vraag is of dit alsnog tot voldoening zal leiden.

In de komende jaren zullen opnieuw veel herzieningen plaats vinden van de bestemmingsplannen - dit moet elke 10 jaar - en wil de gemeente terug gaan naar een veel kleinere hoeveelheid (grote) plannen. Een duidelijke les uit de behandeling van deze 'schil' is dat de behandeling in commissie en raad anders moet ! De beperkte mogelijkheden van inspraak en discussie met de betrokkenen zijn pijnlijk duidelijk geworden. Een gewijzigde manier van vergaderen en betrekken van burgers is een speerpunt in ons programma voor de komende jaren en de behandeling van de bestemmingsplannen leent zich prima voor dit gewijzigde beleid.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 29/31 januari: Bestemmingsplan 'Schil om Bleiswijk' les voor toekomst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari