Raadsvergadering 27 februari: Afsluiting Herenstraat: Leefbaar 3B wordt 'Draaibaar 3B'

Herenstraat berkel01-03-2014 09:48

In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen was daar ineens een motie van Leefbaar 3B om de afsluiting van de Herenstraat in Berkel en Rodenrijs ongedaan te maken door de (beweegbare) paal niet meer omhoog te laten komen. Dit na een oproep van een deel van de winkeliers en enkele ondernemers op de verkiezingsavond van ondernemend 3B van de maandag ervoor.
Dezelfde vergadering werd ook door het CDA met steun van de PvDA en de VVD een andere motie ingediend om een heroverweging van deze afsluiting te doen. Dit door een onderzoek met resultaten in het tweede kwartaal.

Beide moties konden niet op onze steun rekenen. Die van Leefbaar 3B niet omdat het gewoon niet kan om zo'n besluit zomaar te nemen (is verkeersbesluit college voor nodig met bijbehorende procedure) en daarnaast de gevolgen voor de omgeving en andere knelpunten in de verkeerscirculatie niet duidelijk zijn.

De motie van het CDA was wat ons betreft niet nodig omdat het college in een brief van 4 februari al toegezegd had in het tweede kwartaal met antwoorden te komen op vele eerder gestelde vragen over de diverse knelpunten in de verkeersstromen in Berkel Noord. De wethouder bevestigde dit ook in zijn antwoord in eerste termijn. Voor onze fractie geld dat de eerder ingezette weg om te komen tot een integrale afweging de juiste is en hiervoor geen nieuwe steuntjes of duwtjes in de rug nodig zijn.

In de tweede termijn trok L3B de ingediende motie na een omhaal van woorden toch weer in en probeerde de fractievoorzitter duidelijk te maken dat ze het toch eigenlijk zo niet bedoeld hadden. Ook L3B wilde een integrale afweging en een onderbouwd besluit. Deze draai kwam op zijn zachts gezegd niet sterk over en leidde ertoe dat wij 'draaibaar 3B' dankten voor het intrekken van de motie onder de bij deze periode horende kreet 'ook in verkiezingstijd gaan wij voor consistent beleid'.

De motie van CDA, PvDA, VVD werd ook gesteund door D66 en partij Neeleman zodat deze wel werd aangenomen. Dit ondanks het feit dat dit door wethouder de Paepe was afgeraden. Benieuwd wat hier nu daadwerkelijk mee gaat gebeuren.

Dat de verkeerssituatie in Berkel noord en het mobiliteitsplan in het algemeen de aandacht van de raad en het college blijven verdienen is duidelijk. Wellicht leidt het ook tot aanvullende maatregelen maar te nemen besluiten moeten weloverwogen zijn en zeker ook met alle betrokkenen goed worden besproken. Wordt dus zeker vervolgd in de nieuwe raadsperiode

Bergschenhoek, 1 maart 2014
Gerard van der Beek

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 27 februari: Afsluiting Herenstraat: Leefbaar 3B wordt 'Draaibaar 3B''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari