Nota inkomensondersteuning: communicatie en evaluatie

armoedebeleid_websiteplaatje-645x30522-12-2014 20:53

De nota inkomensondersteuning beschrijft de instrumenten die de gemeente heeft om de minima in onze gemeente te ondersteunen. Over de ondersteuning van onze minima is de afgelopen maanden veel gediscussieerd. Met deze nota wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Een goed moment dus om nog eens kritisch naar het voorgestelde beleid te kijken.

Het voorgestelde inkomensondersteuningsbeleid van de afgelopen jaren wordt doorgezet mede dankzij de extra gelden die de gemeenten krijgen vanuit het Rijk. Deze extra gelden worden ook ingezet voor extra ondersteuning voor kinderen door middel van de inzet van Stichting Leergeld (http://www.leergeld.nl/) en voor de armoedebestrijding of schuldpreventie van ZZP’ers. Deze laatste groep is een groep die de laatste jaren groeit en waarvan de problematiek nog niet helemaal helder is en daarom valt deze groep ZZP’ers ook onder de zogenaamde ‘stille armoede’. Mede door de extra aandacht voor armoede onder kinderen en ZZP’ers waren wij positief over het voorgestelde beleid. Wel hadden wij naar aanleiding van deze nota nog twee belangrijke punten namelijk: de communicatie en de evaluatie van het beleid. 

Evaluatie:
Deze nota maar onder andere ook de nota schuldhulpverlening vormen de basis voor ons armoedebeleid. Zoals de laatste tijd wel is gebleken is er over de inzet van ons armoedebeleid veel discussie. Dit is gezien de inhoud een terechte discussie maar moet dan wel over de inhoud gaan. Doen we wel voldoende aan armoedebeleid of niet? Moeten we ons vergelijken met andere gemeenten of kan dat toch niet? Zijn de verschillende instrumenten wel goed gekozen? Hebben we de minima van onze gemeente goed in beeld? Eigenlijk hebben we op al deze vragen nog geen helder objectief antwoord. Kortom een goede objectieve evaluatie van onze beleid is wat ons betreft van belang om zo te zien of ons beleid nu wel voldoende effectief is met de financiële middelen die we hiervoor hebben. Om dit te toetsen hebben wij wethouder van Tatenhove gevraagd om te onderzoeken of en hoe een dergelijke evaluatie vorm kan krijgen. Hierbij hebben wij erop gewezen dat verschillende gemeenten dergelijke effectrapportages al hanteren. Alle partijen vonden die een goed voorstellen en de wethouder heeft toegezegd een dergelijke rapportage uit te laten voeren. Dit is echter pas mogelijk als het beleid al enige tijd wordt uitgevoerd en zal dus op zijn vroegst eind 2015 kunnen plaatsvinden. Als ChristenUnie zijn wij blij met deze toezegging en wachten de evaluatie af. Een voorstel van de PvdA om al bij de kadernota (mei/juni 2015) het armoedebeleid te evalueren konden wij dan ook niet steunen omdat dit te vroeg is voor een goede objectieve evaluatie en afweging.

Communicatie:
Het is prachtig als we beleid formuleren om onze minima te ondersteunen maar dan moeten we dat wel goed communiceren. Dit zowel over alle veranderingen die er zijn door wijzigende regelgeving maar ook communicatie over alle mogelijkheden van preventie, inkomensondersteuning, hulp bij het invullen van formulieren, et cetera. Het is belangrijk dat iedereen weet welke mogelijkheden er qua inkomensondersteuning en schuldpreventie zijn. Een overzicht van alle mogelijk middelen per doelgroep, zoals deze in de nota benoemd zijn, zou hieraan goed kunnen bijdragen. Hierbij hebben we de wethouder gewezen op enkele goede voorbeelden. Ook hier heeft de wethouder toegezegd om deze mee te nemen bij de communicatie naar buiten toe over het beleid rond inkomensondersteuning en schuldpreventie.

Met deze extra aandacht voor evaluatie en communicatie konden wij instemmen met de voorgestelde nota. Ook de andere partijen in de gemeenteraad stemden in met de nota waardoor deze unaniem is aangenomen.

Kees-Willem Markus

« Terug

Reacties op 'Nota inkomensondersteuning: communicatie en evaluatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari