Glasparel+ en de verschillende petten van de Provincie Zuid-Holland

044 Maquette Bleizovrijdag 09 mei 2014

Op woensdagavond 7 mei is in de commissie Ruimte en Leefomgeving van de provincie Zuid-Holland het ontheffingsverzoek van de Verordening Ruimte van de gemeente Waddinxveen voor het project Glasparel+ besproken. Dit verzoek moet de aanleg van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein ‘Logistiek Park A12’ in het Glasparel+ gebied mogelijk maken. Dit nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein van ca. 34 ha. ligt op nog geen 6 kilometer afstand van twee bedrijventerreinen in onze gemeente namelijk ‘Bleizo’ en ‘Prisma’. Van deze 2 bedrijventerreinen is alles bestemmingsplan technisch geregeld en kunnen bedrijven zich er in principe zo vestigen. De mogelijke komst van het nieuwe bedrijventerrein in het gebied Glasparel+ is van grote invloed om de verdere ontwikkeling van ‘Bleizo’ en ‘Prisma’. Dit omdat er door de ontwikkeling van ‘Logistiek Park A12’ er sprake is van een behoorlijke capaciteitstoename van bedrijventerreinen, wat prijs verlagend werkt. Veel belangrijker nog is dat de ontwikkelaar van ‘Logistiek Park A12’ de gronden mag verkopen onder de marktwaarde in tegenstelling tot de gemeente Lansingerland, die dat niet mag. Hierdoor zijn de bedrijventerreinen ‘Bleizo’ en ‘Prisma’ voor veel bedrijven veel minder interessant dan het bedrijventerrein ‘Logistiek Park A12’. De eerste gevolgen zien we al nu de Lidl het voornemen heeft om geen gronden te kopen in ‘Prisma’ maar 12 ha. te kopen in ‘Logistiek Park A12’. Hiermee loopt de gemeente Lansingerland veel inkomsten (enkele miljoenen) mis, die we gezien onze financiële situatie goed kunnen gebruiken. Verder vergroot dit alles de kans van halfvolle en daarmee minder aantrekkelijk bedrijventerreinen

Wat alles nog een stuk ingewikkelder maakt is dat de provincie Zuid-Holland zelf ook financieel betrokken is bij het project Glasparel+, doordat zij daar ook gronden in het plangebied in eigendom heeft. Deze gronden wil zij verkopen aan de projectontwikkelaar van dit project. De ontwikkeling van ‘Logistiek Park A12’ levert dus ook een financieel voordeel op voor de provincie Zuid-Holland. Dezelfde provincie Zuid-Holland die ook onze financiële toezichthouder is en ons zeer goed in de gaten houdt als het om onze inkomsten en uitgaven gaat. Een provincie die dus meerdere petten op heeft, wat haar rol niet erg transparant maakt. Voor de gemeente Lansingerland dus alle reden om tegen de ontheffing te zijn en de reden ook waarom er namens de gemeente een bezwaarschrift is ingediend bij de provincie Zuid-Holland.

De Gedeputeerde Staten waren akkoord met de ontheffing, wat verdere toestemming in principe niet in de weg stond. De Provinciale Statenfracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie/SGP hebben echter aangegeven dit punt te willen bespreken in de commissie Ruimte en Leefomgeving alvorens de toestemming zou worden verleend. Onze CU-wethouder Tymon de Weger heeft in deze commissie ingesproken en zo het standpunt van de gemeente Lansingerland aan de aanwezige fracties toegelicht. Belangrijkste argument van de gemeente om tegen de ontheffing te zijn is dat de provincie de zogenaamde ‘Ladder van Duurzame Verstedelijking’, die de Verordening Ruimte (en ook de Wet Ruimtelijke Ordening) voorschrijft, niet goed toepast. De provincie moet, volgens deze ladder, bij zo'n ontheffing kijken hoe groot de actuele vraag naar bedrijventerreinen is, en of er nog voldoende bedrijventerreinen in de regio aanwezig zijn. Dit om overaanbod en daarmee marktbederf te voorkomen. Als dit het geval is worden nieuwe terreinen niet toegestaan. In dit specifieke geval zijn er nog voldoende bedrijventerreinen in de omgeving aanwezig en houdt de provincie zich dus niet aan haar eigen regels. Daarnaast sprak ook wethouder Kroes van Waddinxveen in en een vertegenwoordiger van de bedrijven Sligro en Hoogvliet. Deze beide bedrijven hebben zich respectievelijk gevestigd op ‘Oudeland’ en ‘Prisma’. Zij lijden beide schade door lang leeg blijvende bedrijventerreinen. Ook heeft Henk van Dieren namens de provinciale staten fractie van de CU/SGP verschillende standpunten om tegen deze ontheffing te zijn naar voren gebracht. Helaas bleek de meerderheid ongevoelig voor deze standpunten en de standpunten van de PvdA en GroenLinks en de inbreng van Tymon. Uit de commissie bleek dat GroenLinks, PvdA en CU/SGP zich tegen de ontheffing uitspraken. De VVD, PVV, CDA en SP bleken voorstanders te zijn en D66 twijfelde nog. Al met al een ruimte meerderheid (31 van 55 zetels van de Provinciale Staten) die instemt met de ontheffing. Een zeer teleurstellende uitkomst en zeer nadelig voor onze gemeente. Het college van B&W beraad zich nog over eventuele vervolgstappen. Daarover volgende week meer informatie.

« Terug

Reacties op 'Glasparel+ en de verschillende petten van de Provincie Zuid-Holland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari