Raadsvergadering 29/31 januari: Afvalbeleid en uitbesteding inzameling

vuilnisbeltmaandag 03 februari 2014

Door de raad is een nieuw afvalbeleid vastgesteld en tegelijkertijd is voor het inzamelen van het afval gekozen voor een Europese aanbesteding. Met deze laatste keuze neemt de gemeente afscheid van de huidige inzamelaar Irado, die heeft aangegeven niet mee te kunnen/willen doen aan een aanbesteding.

Het beleid is er op gericht om tegen een lagere prijs tot een hoger rendement te komen. Doel is om in 2018 een milieu-rendement van 55% te halen dat gelijk is aan andere vergelijkbare gemeenten, daar waar 60% een richtlijn is vanuit de centrale overheid (afgelopen week door de staatssecretaris nog verder aangescherpt).
Natuurlijk moeten de te stellen doelen realistisch zijn en biedt het gekozen scenario mogelijkheden voor de toekomst. Toch vroeg onze fractie zich tijdens de commissie al af of het 'streven' naar een hoger percentage niet wat steviger aangezet kan worden. Toen in de raadsvergadering een motie door GroenLinks werd ingediend om in de aanbesteding op te nemen dat een percentage van 60 % wenselijk is en het halen hiervan een pluspunt is bij de inschrijving, zijn wij met deze motie mee gegaan, al zag de wethouder dit niet zo zitten.

De keuze van Europese aanbesteding voor de inzameling van het afval heeft zoals gezegd tot gevolg dat we afscheid moeten nemen van Irado. Dit houdt onder andere in dat het voor de medewerkers van Irado een spannende tijd kan worden. Houden zij hun baan? Of is er de mogelijkheid dat ze overgaan naar een nieuwe aanbieder ? Wij hebben het college gevraagd hier bij de aanbesteding rekening mee te houden. Natuurlijk kan een aanbieder niet verplicht worden personeel over te nemen maar het kan wel een positief effect op de gunning hebben als een aanbieder hieraan mee wil werken.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 29/31 januari: Afvalbeleid en uitbesteding inzameling'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari