Debat fietsersbond: visie ChristenUnie op fietsgebruik in Lansingerland

007 CU fietsen 20120519 .JPGdinsdag 04 februari 2014

Op 3 februari vond het debat van de Fietsersbond Lansingerland plaats. Kees-Willem Markus was erbij namens de ChristenUnie en schetste onze visie op fietsgebruik in onze gemeente. Zijn bijdrage is hier te lezen.

De komende jaren willen wij ons, net zoals de afgelopen jaren blijven inzetten voor de fietsers en het fietsgebruik in onze gemeente. Wij zien hierin drie verschillende soorten fietsers. 

  1.  Allereerst woon-werk verkeer fietsers. Veel inwoners in onze gemeente maken gebruik van de fiets in combinatie met het OV om naar hun werk te gaan. Deze vorm van vervoer juichen van harte toe. Dit moet uiteraard niet bij toejuichen blijven maar ook te zien zijn in concrete daden. Wij hebben ons en blijven ons inzetten voor voldoende fietsparkeerplaatsen bij de verschillende OV-haltes van o.a. de ZORO-bus en de Randstadrail. De afgelopen jaren is hier door de gemeente met hulp van de stadsregio al fors in geïnvesteerd wat niet wil zeggen dat de fietsparkeerproblemen hiermee zijn opgelost. De komende periode zullen wij ons hiervoor in blijven zetten en erop aandringen goed te monitoren dat er voldoende capaciteit aanwezig blijft. Daarnaast komen er wat ons betreft ook bewaakte fietsenstallingen op de stations van de Randstadrail.

  2. Dan de dagelijkse fietser. De mensen die de fiets gebruiken voor hun dagelijkse bezigheden zoals winkelen, bezoekjes afleggen  of om de kinderen naar school brengen. Hierin zijn voor ons een paar zaken erg belangrijk:
    -       Voldoende fietsparkeergelegenheid in de centra. Liever een parkeerplaats voor een auto minder en 10 parkeerplekken erbij voor de fietsers dan andersom.
    -       Verkeersveiligheid bij de scholen en de handhaving ervan. De problemen rondom deze scholen moeten onderzocht worden en daar waar mogelijk integraal worden opgelost.

  3. Dan tenslotte de recreatieve gebruiker. We wonen in een prachtige gemeente omgeven door recreatiegebieden zoals het Bergse Bos en de Rotte en nog (deels) aan te leggen gebieden zoals het AMG Schmidt Park en de Groenzoom. Prachtige gebieden die wat ons betreft allemaal conform de plannen worden aangelegd. Een van de voorwaarden in deze gebieden is wat ons betreft de aanleg van voldoende fietsroutes zoals o.a. het Polderpad. Deze gebieden moeten samen met onze dorpscentra zorgen voor een aantrekkelijke omgeving voor recreanten.

Voor alle soorten fietsers geldt naast de genoemde punten uiteraard dat de verkeersveiligheid gewaarborgd moet worden. Wij zullen hierop scherp blijven letten en, daar waar wij zaken over het hoofd zien, weten wij uit ervaring dat de Fietsersbond ons hierin wel aanvult. Zo willen wij samen optrekken naar een veiliger Lansingerland. Praktisch willen wij hierin het volgende regelen:
-        Aandacht vragen bij de politie voor handhaving van verkeersveiligheid bij de scholen.
-        Verkeersonveilige situaties aankaarten, zoals het niet goed verlichte Landscheidingsfietspad, bij de gemeente en daarin samen met de betrokken zoeken naar slimme, duurzame oplossingen. Hierbij geldt dat niet steeds op voorhand mag worden gezegd dat er geen geld is. Wellicht dat blijkt dat er creatieve denkers zijn die komen met een haalbare en betaalbare oplossing. 

Ik wil afsluiten met een slogan die ik een keer tegen kwam: U Can’t buy happiness but u can buy a bike and thats pretty close. Geluk kunt u niet kopen maar een fiets wel en dat komt aardig in de buurt.  Dit is een prachtige slogan waar ik graag aan toe zou willen voegen dat wij als ChristenUnie dit geluk en deze fiets niet voor u kunnen kopen. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u deze fiets kunt gebruiken in een fietsvriendelijke gemeente. Wij kijken zo uit naar een goede samenwerking tussen de fietsers, de fietsersbond en de gemeente om zo te werken aan een fietsvriendelijke toekomst voor de gemeente Lansingerland. Want geloven in de toekomst van onze prachtige gemeente dat doen we zeker en het liefst met elkaar!

« Terug

Reacties op 'Debat fietsersbond: visie ChristenUnie op fietsgebruik in Lansingerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari