Debat over brief provincie

Gemeentehuis Halmaandag 22 december 2014

In de laatste vergadering van de gemeenteraad van 18 december werd er een debat door de VVD aangevraagd omdat naar de mening van de VVD het college niet had voldaan aan de actieve informatieplicht. Wat was er aan de hand?

Op 20 oktober 2014 had de provincie Zuid-Holland een brief verstuurd waarin onder meer gesteld werd dat de gemeente Lansingerland meer zou moeten bezuinigingen. Op zich was dit geen echt nieuws en de brief was op de lijst van ingekomen stukken terecht gekomen zonder dat de brief actief geagendeerd was voor het begrotingsdebat op 6 november. Niemand in de gemeenteraad had dit in de gaten gehad totdat op een website van een inwoner dit feit ter kennis was gebracht. Daarna werd dit door de VVD in een commissievergadering van 3 december als verrassingsactie naar voren gebracht en kreeg het daarna een vervolg in de gemeenteraad. Er volgde eigenlijk geen echt debat want alle oppositiepartijen hadden van te voren al een motie van afkeuring vastgesteld. Vooral de VVD blies hoog van de toren en beschuldigde het college en wethouder Abee in het bijzonder dat zij deze brief bewust en opzettelijk had achtergehouden. 


Hieronder volgt de bijdrage van de ChristenUnie.

Voorzitter,
“Vanavond wil ik aan de van een aantal vragen en antwoorden proberen de kern van dit debat te raken.
De vraag is: moet het college aan actieve informatieplicht doen.
Het simpele antwoord is: JA
Vrg: was deze brief dusdanig van aard dat het college de raad in kennis had moeten stellen van de inhoud van deze brief.
Antw: gebleken is dat hier verschillend over gedacht wordt, de ene partij vindt van wel en de andere partij vindt van niet. Wethouder Abee heeft in zijn bijdrage aangegeven dat de inhoud van de brief van de provincie (de kritische houding m.b.t. bezuinigingen) niet verrassend was en ook geen echt nieuws bevatte.
De vraag komt dan boven: Was het dan beter geweest om toch actief te attenderen op deze brief.
Antw: met de wetenschap van nu moet je zeggen ja, dat was inderdaad beter geweest (het doet me overigens wel denken aan de koe en de kont)
Vervolgens: Heeft de raad het misschien ook zelf laten lopen?
Dan is het antwoord ook JA, wij als raad hadden de brief gewoon kunnen lezen want hij was via de normale weg voor alle raadsleden beschikbaar. Pas na input van derden is dit debat twee weken geleden gestart.
Vervolgens: Heeft het college van deze situatie geleerd?
Ook dan is het antwoord JA want dat blijkt wel uit de brief van het college van 10 december waarin het college zijn spijt betuigt dat het zo gelopen is en waarin zij ook aangeeft dat zij de raad onmiddellijk over het gesprek met de provincie zal inlichten en dit ook feitelijk heeft gedaan.
Inhoudelijk willen wij nog op deze toelichtende brief van het college ingaan.
De provincie start met enkele positieve punten: de begroting is duidelijk en inzichtelijk. Er worden verdere bezuinigingen doorgevoerd en wellicht kan het preventief toezicht, dat vrijwel zeker in 2015 gehandhaafd blijft, in 2016 omgezet worden naar repressief toezicht.
De verlenging van preventief toezicht vinden wij niet negatief want het houdt ons als college en raad scherp om te blijven werken aan het verminderen van schulden en het verbeteren van het weerstandsvermogen.
De opmerkingen van de provincie over de beheerplannen openbare ruimte zijn terecht. De vertaling van het financiële beleid moet nog wel worden vastgelegd in deze plannen.
Duidelijk is ook dat wij een daadwerkelijk invulling moeten geven aan de structurele bezuinigingen van 3 miljoen.
De passage over Wilderszijde is een technisch verhaal waar onze accountant onze werkwijze deelt. Graag worden wij hierover na de discussie met de provincie door de wethouder op de hoogte gehouden.
Onze conclusie is dat dit een heldere brief met veelal punten die al bekend zijn. De provincie stipt de belangrijkste risico's aan. Positief is dat de provincie vertrouwen heeft in het voorgestelde beleid maar dat zij de daadwerkelijke invulling nog mist waardoor we komend jaar nog onder preventief toezicht blijven staan.
Voorzitter de vraag is nu of we het debat over de actieve informatievoorziening nu kunnen afsluiten?
Het antwoord van de ChristenUnie is dat dit kan en gezamenlijk kunnen we concluderen dat niet alleen het college maar ook de raad weer scherper op deze materie zal letten”.


In een scherp debat werd de VVD tweemaal door ons uitgedaagd om te bewijzen dat wethouder Abee de brief opzettelijk had achtergehouden. De fractievoorzitter gaf geen reactie dus we kunnen gevoeglijk aannemen dat dit volkomen uit de lucht gegrepen was. De PvdA zou op 3 december nog akkoord gegaan zijn met een ‘sorry’ van de wethouder maar bleek nu door de VVD meegesleept te zijn om flink uit te pakken richting het college.
Uiteindelijk werd de motie van afkeuring verworpen met 11 stemmen voor en negentien stemmen tegen.
De tijd zal leren of de verhoudingen tussen oppositie en coalitie weer hersteld kunnen worden.


André Nieuwlaat

« Terug

Reacties op 'Debat over brief provincie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari