Raadsvergadering 29/31 januari: Sportief gedrag

Sportpark CVVmaandag 03 februari 2014

In de raadsvergadering van 29 januari werd ook de Sportnota vastgesteld. Eindelijk, is hier wel een juiste toevoeging. Want, hoewel er al sinds 2009 een conceptnota lag, hadden we die nooit vastgesteld. Woensdag werd een nieuwe nota vastgesteld, inclusief de bijbehorende tarievennota voor de huur van accommodaties.

Met name die tarievennota heeft jarenlang de gemoederen bezig gehouden. Het gesprek tussen de wethouder en de sport over dit onderwerp liep keer op keer vast.

Nu was er van de sportkoepel VLL een positief advies over de nota en de daarin beschreven systematiek om de jaarlijkse huuraanpassingen geleidelijk te laten verlopen. De enige onzekerheid leek nog te zitten in het starttarief. VLL Had voor de hoogte van de tarieven voor veld- en zaalhuur het oordeel van de rechter gevraagd. Het vonnis had echter alleen betrekking op het contract met Soccer Boys, dat dateerde van 1982. De rechter wilde op grond van deze zaak geen uitspraak doen over de andere sportverenigingen, die, op de Weidevogels na, allemaal nieuwere contracten hebben.  Of VLL nog andere rechtszaken zou aanspannen, was de wethouder niet bekend. Het is daarom nog  onzeker of we straks alsnog geconfronteerd worden met een gat in de begroting.

De gemeenteraad besloot dit niet af te wachten, maar de huidige sport- en tarievennota vast te stellen, zodat de sport in elk geval wel zeker is van het feit dat een paar financiële voordelen nu nog kunnen worden toegekend aan de sport en voor de sport leiden tot lastenverlichting. Wordt het besluit uitgesteld naar een later tijdstip, dan verdwijnen die wellicht in de algemene pot en moet de sport meer opbrengen.

Ankie van Tatenhove


Onze bijdrage in de raadsvergadering volgt onderstaand:                                                      

Vanavond stellen we de Sportnota vast.

Die heeft een lange aanloop gehad. Want de conceptnota die we eerder hebben besproken, is het stadium ‘concept’ nooit ontgroeid.

De ChristenUnie is blij dat de Sportnota vandaag vastgesteld kan worden, omdat we daarmee vaststellen wat we belangrijk vinden en waar we relatie zien met ander beleid.

‘Ons doel is dat we het, binnen de financiële kaders, mogelijk willen maken dat zo veel mogelijk inwoners aan een vorm van sport of bewegen doen.’ Dat is wat ons betreft een ruime definitie die gelijk duidelijk maakt dat het:

  •  niet alleen om georganiseerde sport en
  • niet alleen om gezonde jonge mensen gaat.

Dan is het dus goed dat we het subsidiebeleid als instrument hebben om deelname aan sport te stimuleren voor de meer kwetsbare groepen.

Voor de georganiseerde sport speelt bij deze sportnota de tarievennota een belangrijke rol, met name door de jarenlange discussie over de tarieven voor de accommodatie. Uit de positieve reactie van de VLL blijk dat het bij de sportnota behorende voorstel voor de groei van de tarieven in de komende jaren de goedkeuring heeft van deze sportkoepel. We gaan ervan uit dat we daarmee in een nieuwe fase zijn gekomen met andere verhoudingen tussen sport en politiek en dat het gesprek tussen de wethouder en de sport een andere toonzetting krijgt, of eigenlijk houdt, want er is in de laatste periode gelukkig wat ten goede veranderd.

Vanuit het PBL is nog wel een voorbehoud gemaakt over de prijselasticiteit van de huren in relatie tot de groei of de daling van het aantal leden. We hebben daar al vaker over gesproken, en daarbij ook geconstateerd dat een aanpassing van de huurtarieven zich niet 1:1 hoeft te vertalen in een contributieaanpassing. Maar toch... We hebben begrepen dat de Rekenkamer dit jaar zijn daar onderzoek naar zal doen. Kan de wethouder ons informeren of al bekend is wanneer dit onderzoek afgerond zal zijn en of deze onderzoeksresultaten in samenhang met zijn eigen onderzoek naar de exploitatie van de accommodatie kan worden gezien.

En we zijn benieuwd naar de ontwikkelingen ná de uitspraak van de rechter. Uit het vonnis blijkt dat de gemeente recht moet doen aan de afspraken die met Soccer Boys zijn vastgelegd in een contract uit 1982, maar dat de rechter geen uitspraak wilde doen over de andere sportverenigingen. Heeft de wethouder al gehoord of VLL alsnog overweegt om ook de contracten en de in rekening gebrachte huren  van de andere verenigingen aan de rechter voor te leggen? Gelet op het feit dat een soortgelijke uitspraak als voor Soccer Boys een gat in onze begroting zou slaan, is dit wel belangrijk.

Voorzitter, als laatste vragen wij aandacht voor het samenhangend beleid.

We leven in een tijd waarin iedereen het belang van bewegen erkent. Terugverlangen naar het straatvoetbal, verstoppertje, stoepiekets en boomhutten bouwen is nostalgie. Toch denken wij dat het goed is om bij de inrichting van wijken en speelplaatsen aandacht te hebben voor creativiteit en niet alleen maar kant en klare speeltoestellen neer te zetten, maar ook ruimte te geven voor speelnatuur. Die vraag speelt meer dan een aantal jaren geleden en wij denken dat aantrekkelijke speelplekken helpen in de strijd tegen obesitas en voorkomen dat kinderen het idee krijgen dat spelen vooral iets is dat je op een vierkant scherm moet doen.

Ook aan de andere genoemde samenhang willen wij nog aandacht besteden. We deden dat ook in de commissie. We doelen dan op sport en alcohol. De verhoging van de grens voor alcohol is verhoogd naar 18 jaar. En dat is niet zonder reden. We weten dat alcohol meer kapot maakt dan je lief is. Tegelijkertijd is alcoholgebruik niet alleen iets rationeels, maar vooral een cultuur. Het hoort erbij. Ook bij de sport. Juist omdat jong en oud elkaar daar ontmoeten en de jeugd zomaar het idee kunnen krijgen dat sport en alcohol bij elkaar horen, hopen we dat de sportclubs en verenigingen zich niet alleen willen inzetten voor een gezellige teamgeest, sportieve prestaties en bewegende inwoners, maar ook voor een gezonde leefstijl.

Berkel en Rodenrijs, 29 januari 2014
Ankie van Tatenhove

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 29/31 januari: Sportief gedrag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari