Moet De Kleine Kapitein de deuren al sluiten?

Kleine kapiteinmaandag 20 januari 2014

Heeft De Kleine Kapitein bestaansrecht? Die vraag is ineens actueel, nu duidelijk is geworden dat deze school niet voldoet aan de stichtingsnormen voor een nieuwe school. In zijn 5-jarige bestaan heeft de school ‘slechts’ 140 leerlingen. Dit zijn er 100 minder dat de 240 leerlingen die een school moet hebben om na de 5 startjaren door te mogen gaan.

In de vergadering van de commissie Samenleving van dinsdag 14 januari jl. werd duidelijk dat het voortbestaan van De Kleine Kapitein heel onzeker is. Dat heeft allereerst natuurlijk consequenties voor de 140 leerlingen en hun ouders. En daarnaast voor de leerkrachten en het bestuur. Maar niet alleen voor hen. Want, omdat de school samen met de openbare basisschool naar een nieuw schoolgebouw zou verhuizen; de zgn. WPII school, heeft de eventuele sluiting van De Kleine Kapitein ook gevolgen voor De Klipper.

Nadat het bestuur van De Kleine Kapitein donderdag een persbericht verstuurde waarin werd aangegeven dat in hun optiek het college niet alles uit de kast had gehaald, werd duidelijk dat de situatie schrijnend is. Daarom besloot Ankie van Tatenhove om namens onze fractie een gesprek aan te gaan met de directeur, om te luisteren en om te beoordelen of er nog mogelijkheden zijn om deze school voor Lansingerland te behouden. Vrijdagochtend 17 januari vond dat gesprek plaats. Naast de directeur was ook een van de bestuursleden van De Kleine Kapitein aanwezig.

Wij denken dat De Kleine Kapitein toegevoegde waarde heeft in het palet van primair onderwijs in onze gemeente. Op deze school zitten niet alleen leerlingen uit de omliggende nieuwbouwwijk, maar komen ook kinderen uit andere wijken en aangrenzende gemeenten. Ouders die voor deze school kiezen, kiezen bewust voor de onderwijsvisie en aanpak van De Kleine Kapitein. Op deze school ‘gedijen’ ook kinderen die elders hun draai niet konden vinden, die extra uitdaging nodig hebben, of die anders op het speciaal onderwijs worden geplaatst. De school is dan ook een waardevolle aanvulling op het reguliere aanbod. In zijn korte bestaan heeft De Kleine Kapitein dat o.a. bewezen door een heuse film op te nemen, waarin niet alleen raadsleden maar ook bekende Nederlanders, waaronder de Minister, een rol spelen.

Tijdens het gesprek werd duidelijk dat het bestuur in het afgelopen jaar heel veel mogelijkheden heeft onderzocht om door fusie of samenwerking te zorgen voor de bestaanszekerheid van de school. Maar dat is niet gelukt. In sommige gevallen omdat het niet paste binnen wet- en regelgeving, in andere gevallen omdat de klik ontbrak of omdat het voor de gesprekspartner financieel niet haalbaar was.

Hoewel er voor de lokale overheid eigenlijk niet zoveel mogelijkheden zijn om oplossingen aan te dragen, hoopt De Kleine Kapitein dat de wethouder alsnog zijn uiterste best wil doen om bijvoorbeeld te bemiddelen in de gesprekken met andere stichtingen. Wij hopen dat dat tot resultaat leidt. Want wij denken dat er in onze gemeente plaats is voor deze vorm van algemeen bijzonder onderwijs. Dat de school in 5 jaar tijd, ondanks de crisis in de Vinexontwikkeling, is gegroeid van 17 naar 140 leerlingen maakt dat duidelijk. En wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen kiezen voor een school die past bij hun kinderen of aansluit bij hun levensvisie.

We hebben daarom De Kleine Kapitein aangeboden om waar mogelijk mee te denken over mogelijkheden. Als eerste hebben we de problemen gedeeld met onze  Tweede Kamerfractie. Die deelt onze zorg en heeft het probleem vorige week nog opgepakt en hoopt het proces te kunnen beïnvloeden. Dat wachten we af. Intussen denken we verder over andere opties.

Berkel en Rodenrijs, 20 januari 2014
Ankie van Tatenhove

« Terug

Reacties op 'Moet De Kleine Kapitein de deuren al sluiten?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari