Agenda

Vergaderingen Gemeenteraad en commissies

De gemeente kent drie commissies die maandelijks vergaderen :

Commissie Samenleving
Commissie Algemeen Bestuur
Commissie Ruimte

In de commissies worden de raadsvoorstellen voorbereid, waar vervolgens in een maandelijkse gemeenteraadsvergadering over gedebatteerd en gestemd wordt. 

Commissievergaderingen vinden meestal in de eerste week van de maand plaats. De gemeenteraad vergadert in de regel in de laatste week van de maand. Wilt u precies weten wanner vergaderingen plaatsvinden? Kijk dan hier naar de vergaderkalender van de gemeente Lansingerland.