Toelichting vergaderingen

De gemeente kent drie commissies die maandelijks vergaderen, namelijk Commissie Samenleving, Commmissie Algemeen Bestuur en Commissie Ruimte.

In het agendaoverzicht op de homepagina ziet u verschillende vergaderingen van de ChristenUnie (fractie) in Lansingerland voorbijkomen. Hierbij geven we een kleine toelichting over wat er tijdens deze vergaderingen zoal gebeurt. Commissievergaderingen en Raadsvergaderingen zijn openbaar en live te volgen via de website van de gemeente.

Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen worden de besluiten genomen en eventueel laatste dingen gewijzigd. Het politieke debat over deze onderwerpen vindt eerder al plaats in de verschillende commissievergaderingen, die maandelijks plaatsvinden. Tijdens de beeldvormingsavonden worden onderwerpen toegelicht aan de gemeenteraadsleden of worden gesprekken gevoerd met bij het thema betrokken inwoners of organisaties. 

Vrijwel elke week vindt op maandagavond de fractievergadering van de lokale ChristenUnie plaats. We bespreken dan met elkaar de actualiteiten, bereiden de comissies en/of de gemeenteraadsvergadering voor en brengen eventueel nieuwe ideeën in. Wilt u tijdens een van deze vergaderingen langskomen om uw mening over een (actueel) onderwerp te delen? Neem dan contact met ons op via de mail.