Wethouder

Titia Cnossen is wethouder en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

  • Programmawethouder Omgevingswet
  • Samenlevingsvisie
  • Dienstverlening & Communicatie
  • Ruimtelijke Ordening
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  • Volksgezondheid
  • Cultuur & Monumenten
  • Kernwethouder Bergschenhoek
  • 4e locoburgemeester

E-mail