Wethouder

Titia Cnossen is wethouder en heeft de volgende onderwerpen in haar portefeuille:

  • Gezondheid, Zorg en Welzijn
  • Jeugd en Onderwijs
  • Kernwethouder Bleiswijk (inclusief buurtschap Kruisweg)
  • Sport en Cultuur
  • Programmawethouder Omgevingswet
  • 4e locoburgemeester

E-mail