Verkeerscirculatie Berkel-Noord

Herenstraat berkelmaandag 29 september 2014

De afsluiting van de Noordeindseweg houdt de gemoederen binnen en buiten de raad al weer enige tijd bezig. De gevolgen van de afsluiting pakken helaas niet helemaal uit als verwacht en er treden negatieve effecten op zoals extra verkeer op de Sterrenweg en verkeersonveilige situaties ter hoogte van de paal bij de Nieuwstraat. Dit alles was aanleiding voor de unaniem aangenomen motie op 28 februari waarin het college opgedragen werd om de effecten van de genomen verkeersmaatregelen in Berkel-Noord te evalueren.

Voor dit evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van telgegevens, telefonische en digitale enquêtes van belanghebbenden en 2 klankbordgroep bijeenkomsten. Afgelopen raadsvergadering is er weer een nieuwe stap gezet in het proces rond de verkeerscirculatie in Berkel-Noord. Er is tijdens deze raadsvergadering uitgebreid gedebatteerd over enkele te nemen maatregelen, die mede op basis van het evaluatieonderzoek tot stand zijn gekomen. Over de maatregelen op korte termijn was binnen de raad geen discussie. Onder andere gaat het dan om inzet voor de korte termijn gericht op verbetering van auto- en fietsparkeren in het centrum. Ook zal een nieuwe telling in 2015, na afronding van de herinrichting van de  Sterrenweg, worden uitgevoerd en zal een bewonersconsultatie in Berkel-Noord plaatsvinden, als belangrijke onderdelen van een afweging over de wenselijkheid van een knip in de Sterrenweg. Tot slot zal er extra worden ingezet op communicatie over de gewenste routekeuze en gewenst rijgedrag in woonwijken.

Over de maatregelen op lange termijn of eigenlijk de maatregel, namelijk de formele herziening van het mobiliteitsplan, was veel meer discussie. Het voorstel om het mobiliteitsplan te herzien was voor bijna alle partijen en uitstekend voorstel, de discussie ging er over of je bij deze herziening verschillende oplossingsrichtingen moest meegeven of juist niet. Kees-Willem Markus gaf in de raad aan hier geen moeite mee te hebben mede ook omdat de wethouder aangaf dat deze lijst niet limitatief was en dat er geen hypotheek genomen werd op mogelijk oplossingen. Verder is het voorstel ook in lijn met de integrale afweging van mogelijke oplossingen zoals wij die altijd voorgesteld hebben.

De meeste oppositiepartijen waren hier nog niet zo zeker van en dienden een amendement in om de mogelijke oplossingsrichtingen uit het voorstel te schrappen. Dit amendement haalde geen meerderheid omdat de coalitie de, al eerder beschreven lijn, van de wethouder volgde en tegen het amendement stemde. Helaas leidde dit ertoe dat ondanks het feit dat een groot deel van de oppositie in kon stemmen met de maatregelen op korte termijn en de formele herziening van het mobiliteitsplan, zijn zich niet konden vinden in de formulering van het herzieningsvoorstel en tegen het raadsvoorstel stemden.

Als ChristenUnie wachten we deze herziening af, die medio 2015 klaar moet zijn. Daarna zullen we uiteindelijk een keuze moeten maken uit de mogelijk te nemen maatregelen om de verkeerscirculatie in Berkel-Noord te verbeteren. Ondertussen worden de genoemde maatregelen op korte termijn uitgevoerd. Speciaal heeft de ChristenUnie bij monde van Kees-Willem Markus aandacht gevraagd voor de situatie bij de paal bij de Nieuwstraat. Het inrichtingsverkeer in de Nieuwstraat wordt omgedraaid waardoor men hoopt dat de verkeersveiligheid ter plaatste van de paal zal toenemen. De nu voorgestelde oplossing zien wij nog steeds als niet ideaal en hebben het college gevraagd de situatie ter plaatse te blijven monitoren.

« Terug

Reacties op 'Verkeerscirculatie Berkel-Noord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari