Raadsvergadering 24 april: Nut en noodzaak aankoop gronden

Lege grondmaandag 28 april 2014

In de commissievergadering Algemeen Bestuur van begin april werd stevig gedebatteerd over de noodzaak om in te stemmen met de voorgestelde aankopen en ruiltransacties voor gronden. Vaak gaat het om percelen en stroken die nodig zijn omdat er in de toekomst bouwactiviteiten gepland zijn, of omdat er voorzieningen gerealiseerd moeten worden. Zo gaat het om aankoop van gronden voor de bouw van woningen in de Meerpolder, maar ook om grond voor het Annie MG Schmidtpark die wordt verkregen van het Hoogheemraadschap op voorwaarde dat de gemeente een waterberging elders in het park realiseert.

Omdat niet alle essentiële info aanwezig was tijdens de commissievergadering was nut en noodzaak om op dit moment het besluit te nemen, niet voor iedereen duidelijk. Met name de partijen die samen in gesprek zijn over de nieuw te vormen coalitie; Leefbaar3B, CDA, D66 en onze fractie, wilden besluitvorming liever uitstellen tot de behandeling van de Voorjaarsnota/Kadernota.

Bij de raadsvergadering was de gevraagde financiële informatie wel beschikbaar en werd ook duidelijk dat voor diverse plannen de aankoop op korte termijn gewenst was. Daarom stemden we in met het overgrote deel van het raadsvoorstel. Alleen de plannen voor de grondaankopen in Berkel Centrum hebben we geamendeerd. Hoewel de wethouder aangaf dat de aanbesteding loopt om te starten met de uitbreiding aan de zijde van Westerwater/Westersingel zagen wij de noodzaak niet waarom de gemeente de twee ‘stroken’ die nog niet in eigendom zijn van de gemeente nu (nog) zou moeten kopen. De geselecteerde ontwikkelaar kan dat o.i. straks ook zelf doen. De wethouder stelde voor om toch akkoord te gaan, waarna hij met aanvullende informatie zou komen. Wij draaiden het om, handhaafden het gezamenlijke amendement en vroegen de wethouder om dan in de eerstvolgende commissievergadering Algemeen Bestuur aanvullende informatie te geven, zodat we alsnog akkoord zouden kunnen gaan. 

Winkelcentrum Berkel en Rodenrijs: fun of functie?

Los van de besluitvorming over grondaankopen, zou onze fractie ook nog wel een debat willen over de vraag of uitbreiding van het centrum nog wel wenselijk is. Het koopgedrag van consumenten is in de voorbije jaren van de crisis danig gewijzigd, in de laatste uitbreiding is op dit moment nog leegstand, rond de Kerksingel wordt op dit moment nieuw, extra  vloeroppervlak gebouwd en, zelfs al zou er belangstelling zijn voor de nieuwe uitbreiding, dan levert dat wellicht lege etalages op op een andere plek in het centrum.
Of dat debat op korte termijn nog komt, is overigens onduidelijk. Ankie van Tatenhove adviseerde donderdag de collega-raadsleden het rapport ‘fun of functie’ eens te bestuderen en daarná antwoord te geven op de vraag of we enthousiast moeten worden van de plannen voor verdere uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel.

Het rapport "fun of functie" is hier te lezen.

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 24 april: Nut en noodzaak aankoop gronden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari