Verordening leerlingenvervoer 2014

Connexxionmaandag 22 december 2014

Deze verordening leek een formaliteit omdat deze t.o.v. de oude verordening alleen op enkele punten werd aangepast vanwege te wijziging van enkele landelijke wetten. We volgden hierin de modelverordening zoals deze is opgesteld voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). We bleven op twee punten afwijken van deze modelverordening maar daarover was al bij de vorige verordening besloten, dat betrof de leeftijdsgrens.

In Lansingerland hebben alle leerlingen tot twaalf jaar automatisch recht op aangepast vervoer (taxi), terwijl de modelverordening hier geen leeftijdsgrens hanteert, maar bij alle leerlingen kijkt tot welk vervoer ze in staat zijn. Het tweede punt betreft de leeftijdsgrens voor bekostiging van begeleiding in het openbaar vervoer of op de fiets. Leerlingen die door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig kunnen reizen hebben altijd recht op bekostiging van begeleiding, ongeacht de leeftijd. Voor de overige leerlingen geldt in Lansingerland dat zij tot elf jaar recht hebben op bekostiging van begeleiding, terwijl dit in de modelverordening tot negen jaar is.

In het verleden hebben wij altijd gepleit voor deze ruimere leeftijdsgrenzen en ook de nieuwe aanpassingen hadden onze goedkeuring en ook de Adviesraad Leerlingenvervoer was zeer tevreden met de nieuwe verordening. Kortom wat ons betreft een hamerstuk voor de raad. De VVD echter wilde het stuk toch bespreken en wilde de leeftijdgrenzen niet verruimen maar naar beneden bijstellen conform de modelverordening. Wij vonden dit veel te ver gaan om twee redenen. Door nu zonder de inbreng van de adviesraad het aan te passen vinden wij als ChristenUnie niet sterk. Juist deze adviesraad weet wat er speelt. Gun die adviesraad de ruimte om met de wethouder over dit onderwerp van gedachte te wisselen zoals de inspreker, die namens de Adviesraad Leerlingenvervoer insprak in de raad, aangaf. Ook vinden wij het als ChristenUnie juist mooi en goed dat wij qua leeftijdsgrens afwijken van de VNG richtlijn. Dat is iets waar wij als ChristenUnie veel waarde aan hechten en waar wij in het verleden altijd voor waren. Hoewel de zorg en verantwoordelijkheid voor kinderen primair bij de ouders en opvoeders ligt, vindt de ChristenUnie dat de overheid een steuntje in de rug moet zijn voor die kinderen die door een beperking extra kwetsbaar zijn. Aangezien alle partijen tegen het amendement van de VVD waren trok deze het amendement in en werd de verordening unaniem door de raad aangenomen. Ook is er een motie aangenomen die het wethouder oproept in overleg met de Adviesraad Leerlingenvervoer te onderzoeken wat o.a. de consequenties zouden zijn van een verlaging van de leeftijdsgrens.

Kees-Willem Markus

« Terug

Reacties op 'Verordening leerlingenvervoer 2014'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari