HSL in een volgende fase

034 Door het hek naar de HSL kijkenmaandag 29 september 2014

De afgelopen maanden is de discussie over de HSL in een nieuwe fase beland. Na jaren van metingen, discussie over metingen discussies over oplossingen komt de staatssecretaris eindelijk met een voorstel.

In dit voorstel geeft de staatssecretaris aan dat het oplossen van de problematiek van de geluidsoverschrijding financieel gezien zeer lastig wordt omdat een doelmatige besteding niet mogelijk is. Zij stelt voor om met de beschikbare middelen door middel van een participatietraject met alle betrokken partijen te zoeken naar mogelijk oplossingen. Dit voorstel roept bij ons twee reacties op; enerzijds opluchting omdat er aan dit dossier eindelijk een einde lijkt te komen maar anderzijds ook teleurstelling omdat de staatssecretaris in haar brief aangeeft dat het gezien de financiën en doelmatige besteding ervan het niet mogelijk is om alle problemen op te lossen. Ook heerst er teleurstelling over het feit dat de staatssecretaris eerder gemaakte afspraken om ook niet gebouwde woningen mee te nemen in de oplossing voor de geluidsproblematiek nu niet nakomt. En wij vinden het toch erg vreemd dat er nu al een voorstel ligt terwijl de validatie van de rapporten nog niet eens is afgerond.

Omdat over deze voorstellen besloten moet worden door de Tweede Kamer, hebben wij hierover contact gehad met Carla Dik, ons Tweede Kamerlid die de o.a. de HSL in haar portefeuille heeft. Het was een goed overleg waarin we de standpunten van ons als fractie konden delen. Ook het voorstel van de gemeente Lansingerland om een commissie van deskundigen in te stellen die het participatietraject zou moeten begeleiden hebben we met Carla besproken. Ons leek dit een goed voorstel maar Carla gaf aan dat zulke commissies in de praktijk vaak ter discussie staan en het helaas averechts gaat werken.

Dit standpunt hebben wij overgenomen en ingebracht in de gemeenteraad waarin een brief aan de leden van de Tweede Kamer werd besproken. De brief is daarna mede op basis van ons standpunt iets aangepast, zodat wordt aangegeven dat wethouder Fortuyn éérst op korte termijn een overleg wil hebben met de staatssecretaris en dat in dit overleg over de volgende zaken gesproken moet worden:

-        Met spoed afronden van de validatie van de HSL-rapporten, want pas daarna kunnen de meetrapporten dienen als uitgangspunt voor een verder proces.
-        Instellen van een transparant en eenduidig participatietraject dat geleid wordt door onafhankelijke commissies van deskundigen.
-        Het maatregelenpakket moet draagvlak hebben van de bewoners in de gemeente.
-        In het maatregelenpakket dienen alle gebouwde én nog niet gebouwde (VINEX) woningen in Lansingerland te worden betrokken.

Deze brief moet de Tweede Kamerleden helpen om een standpunt in te nemen over dit onderwerp en wat ons betreft ook leiden tot het indienen van moties om het voorstel van de staatssecretaris te wijzigen op enkele belangrijke punten. Tenslotte is in de brief aangegeven, en dat vinden wat als ChristenUnie ook zeer belangrijk, dat de gemeente Lansingerland ondanks bovenstaande punten onverlet vasthoudt aan de 57dB(A) zoals bepaald in het Tracébesluit en beloofd door de voorgangers van Mansveld.

« Terug

Reacties op 'HSL in een volgende fase'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari