A13/16

Snelwegmaandag 28 april 2014

De laatste maanden is het proces rond de nieuwe snelweg A13/16 in een nieuwe fase beland. De fase waarin omwonenden, belangengroeperingen, natuurverenigingen, etc om hun inspraak wordt gevraagd.

Dit door de gebiedstafels die er plaatsvinden maar ook door inspraak via de website van Rijkswaterstaat. Tijdens de overleggen van de gebiedstafels spreekt Rijkswaterstaat met vertegenwoordigers van bewoners en andere maatschappelijke organisaties. Ook de voorstellen die de komende weken binnenkomen via de hiervoor genoemde website worden besproken met de deelnemers van de gebiedstafels. Deze fase is dus erg belangrijk als het gaat om de inspraak van alle betrokkenen rond de A13/16. Een van die partijen is de bewonersgroep Rodenrijs-West. Deze bewonersgroep heeft een alternatief plan ingediend bij Rijkswaterstaat om de kruising van de A13/16 met de N471 anders in te passen. In dit plan wordt de N471 verdiept aangelegd onder de aan te leggen A13/16 door. Hierdoor komt de A13/16 lager te liggen dan in de plannen van Rijkswaterstaat (zie ook: http://www.rodenrijs-west.nl) Er is veel energie in dit plan gestoken door de bewonersgroep en het verdiend dan ook een eerlijke kans om op een goede manier beoordeeld te worden door Rijkswaterstaat op haalbaarheid.
Daarnaast heeft de nieuwe gemeenteraad niet stil gezegen en wordt er door alle partijen samengewerkt aan een strategie om de A13/16 hoe we gezamenlijk op trekken met het college van B&W om een goede inpassing van de A13/16 in de omgeving de realiseren. Dit om zo te voldoen aan de eis van de gemeente Lansingerland dat de nieuwe rijksweg niet te horen, zien of ruiken mag zijn (de zogenaamde Saldo Nul optie). Dit zal de komende jaren nog heel lastig worden om te realiseren. Vandaar dat een gezamenlijk strategie van de gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie van groot belang is. Om het belang van de genoemde Saldo Nul optie en een eerlijke kans op beoordeling van het plan van de bewonersgroep Rodenrijs-West door Rijkswaterstaat te benadrukken is er door de gehele gemeenteraad een motie ingediend en unaniem aangenomen die hiertoe oproep. Letterlijk staat er in de motie het volgende:
- Saldo Nul moet een resultaatverplichting zijn bij de aanleg van de A13-16 en niet een vrijblijvende inspanningsverplichting.
- Het inpassingsplan van de Bewonersgroep Rodenrijs-West moet zorgvuldig door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat worden onderzocht, omdat dit plan naar de stellige verwachting zal bijdragen aan het bereiken van het doel Saldo Nul.

Kortom de komende maanden zal er steeds meer bekend worden over hoe de A13/16 ingepast zal worden in de omgeving en wat impact zal zijn voor de omgeving. Een periode waarin we met elkaar zullen streven naar de best mogelijke oplossing voor Lansingerland.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de A13/16, dan kunt u contact opnemen met Kees-Willem Markus. Zijn gegevens zijn hier te vinden. 

« Terug

Reacties op 'A13/16'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2014

december

november

september

juni

mei

april

maart

februari

januari