Kadernota 2013: claimgedrag, realiteitszin en creatief denken

maandag 24 juni 2013

Donderdag 20 juni 2013 besprak de gemeenteraad de Kadernota. Nadat de fracties in de gezamenlijke commissie een paar weken eerder al hadden laten weten waar de pijnpunten zaten, was er voor een echt debat tijdens de raadsvergadering niet zo heel veel ruimte meer. Officieel was er een strak tijdschema benoemd, maar al bij de eerste fractie liet de voorzitter; de burgemeester de tijdklok voor wat die was en kregen de woordvoerders alle ruimte om hun beschouwing te verwoorden. Op verzoek van de burgemeester bleef het aantal interrupties tijdens deze beschouwingen beperkt. Of dat de reden was dat onze woordvoerder; Ankie van Tatenhove, tijdens haar bijdrage niet werd geïnterrumpeerd door het CDA, is ons niet duidelijk. Feit was dat het heel stil bleef aan de overkant.

Het wordt zwaar weer de komende jaren voor onze gemeente. De financieel benarde positie wordt vooral veroorzaakt door onze braakliggende bouwgronden. Als alles volgens planning zou lopen, zouden we zo langzamerhand de laatste heipalen de grond in zien gaan. Helaas is dat niet zo. En financieel is dat voor ons een ramp. Want in de aangekochte gronden zit ons geld. Dat wil zeggen, geleend geld. En geleend geld is niet gratis. Helaas.

Omdat de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs destijds hebben ingestemd met de Vinexontwikkeling en daar ook geld voor gekregen hebben, is het niet zo simpel als het CDA ons wil doen geloven, om ons probleem bij andere overheden neer te leggen in de vorm van een claim. De houding van het CDA lijkt voor ons dan ook meer verkiezingsretoriek en daar hebben tijdens de raadsvergadering duidelijk stelling tegen genomen.

Andere overheden erkennen inmiddels overigens wel onze -min of meer- unieke problematiek en denken met ons college mee over ‘oplossingen’. Maar kwijtschelding van onze schulden zal naar het zich laat aanzien geen optie zijn.
En daarom waren wij in de raadsvergadering zo fel over de inbreng van het CDA. Hun ‘claim’ getuigt niet van realiteitszin en hun onwil om nu stappen te ondernemen om uit de financiële problemen te komen, is daarmee een claim op de toekomst; op de generaties na ons, op onze kinderen dus. Bijkomend feit was dat het CDA al in de commissievergadering aangaf (opnieuw) tegen de Kadernota te zullen stemmen, maar (opnieuw) niet met alternatieve kaders kwam. Hoe en waarop het college dan moet sturen bij het opstellen van de begroting 2014-2017 werd ons niet duidelijk.

Tijdens onze bijdrage dienden we twee moties in. We vroegen daarin om eerst de effecten te onderzoeken voordat het college daadwerkelijk de budgetten van de jeugdgezondheidszorg en het jeugd- en jongerenwerk kort. Deze motie werd door D66 en Groen Links mede ondertekend en met steun van alle partijen aangenomen.
Dit onderwerp komt dus zeker nog terug in aanloop naar de begrotingsbehandeling.

Onze andere motie was een voorstel om te laten verkennen of het mogelijk is een commercieel restaurant te exploiteren op de bovenste etage van het gemeentehuis. Deze motie, die we samen met de PvdA indienden, was in eerste instantie een ludiek voorstel, maar tijdens de voorbereiding ervan werd het toch een serieuze overweging. Wat ons betreft was het college dan ook te snel in zijn reactie dat dit niet mag omdat er dan sprake zou zijn van oneerlijke concurrentie. Dat hoeft ons inziens niet zo te zijn. Wel zijn er andere hobbels te nemen voordat er horeca gevestigd mag worden in het gemeentehuis. Dat wilden wij graag door een van onze ‘creatieve denkers’ (onze unaniem aangenomen motie uit november 2012) laten uitzoeken. Wellicht krijgt dit voorstel op een ander tijdstip nog een vervolg.

Ook andere partijen dienden diverse moties en wijzigingen in, zodat het weer een lange zit werd en er nauwelijks tijd en ruimte bleef voor de tweede spreektermijn. Dat was niet alleen jammer voor het publiek op de tribune, maar vooral ook voor de raadsleden zelf. Er was in de bijdragen van de diverse fracties stof genoeg voor echt debat. In aanloop naar de begroting zullen er daarom nog wel onderwerpen separaat geagendeerd worden: openbaarheid van gegevens, bezuinigingen op sport, bieb, personeel, onderhoudsniveau, etc.

Het wordt wellicht geen hete zomer, de herfst zal zeker broeierig zijn.

Hieronder kunt u onze bijdrage en de ingediende moties downloaden.

Berkel en Rodenrijs
Juni 2013
Ankie van Tatenhove

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
130620 bijdrage kadernota75,8 kBapplication/pdfdownload
130620 motie het nieuwe raadhuis80,8 kBapplication/pdfdownload
130620 motie jeugdzorg65,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Kadernota 2013: claimgedrag, realiteitszin en creatief denken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari