Begrotingsraad: tussen claim en consultatiebureau

Gemeentehuis Halzaterdag 09 november 2013

Donderdag 7 november 2013 stelde de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2014-2017 vast. De laatste begroting van deze raadsperiode, want binnen een half jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en zal er een nieuwe coalitie gevormd worden. Of die een andere koers kan uitzetten is maar zeer de vraag. Want onze financiële situatie is zeer slecht. De uitblijvende opleving van de economie en de ingezakte vraag naar woningen en nieuwe bedrijfs- en kantorenruimte laat ons met onze aangekochte maar lege gronden zitten.

Voor de nabije toekomst is dan ook geen ruimte voor nieuw beleid. Er moet worden bezuinigd en voor alle investeringen die gedaan moeten worden, moet eerst toestemming worden verkregen van de Provincie Zuid-Holland, omdat Lansingerland per 1 januari a.s. onder preventief toezicht komt.

Desondanks werden er veel amendementen en moties ingediend tijdens de begrotingsraad. Onze fractie was mede-ondertekenaar bij de motie om aanbevelingen van de Provincie over te nemen. De Provincie heeft in de afgelopen maanden een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar onze financiële situatie. Ook tekenden we de motie om ook als raad voor elke investering nut en noodzaak aan te geven en die aan de raad voor te leggen.

Samen met Groen Links, PvdA en L3B dienden we de aangekondigde motie in voor behoud van een consultatiebureau in al onze dorpen. Deze motie werd aangenomen, zodat de wethouder wel zijn taakstellende bezuiniging houdt, maar die niet mag realiseren door het schrappen van de vestigingen in Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs.

Ook de motie van Groen Links om bij de voorstellen, indien relevant, een paragraaf over duurzaamheid toe te voegen, tekenden wij mee. Dit was wat ons betreft een opfrisser voor het college, omdat wij in de vorige periode eenzelfde motie hadden ingediend.

De claim van € 171 miljoen die het CDA wil neerleggen bij de Stadsregio, Provincie en het Rijk kreeg onze steun niet. Het is ons inziens niet realistisch om de claim daar neer te leggen en te verwachten dat onze financiële problemen daarmee opgelost zullen worden. Wij denken dat we zelf orde op zaken zullen moeten stellen. Wat niet wegneemt dat wij vinden dat zowel het college als de fracties in gesprek moeten blijven met Provincie, Stadsregio, Rijk en Tweede Kamer-fracties om hen ervan te overtuigen dat onze gemeente, dankzij de Vinexopgave, harder getroffen is door de crisis dan gemeenten zonder bouwopgave. En dat het onmogelijk is deze problemen binnen de gestelde termijn op te lossen.

Onderstaand is onze bijdrage in eerste termijn te downloaden.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
131107 raadsvergadering begroting bijdrage eerste termijn71,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Begrotingsraad: tussen claim en consultatiebureau'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari