Voortgang A13/16

Snelwegdonderdag 05 december 2013

Zoals u wellicht in de media heeft vernomen is de komst van de A13/16 een feit en is de tolheffing op deze weg van de baan. De minister heeft tot het afschaffen van de tol besloten omdat zij verwacht dat tolheffing kan leiden tot sluipverkeer en extra verkeersdruk in de omgeving. Nu het besluit tot aanleg definitief is, gaat het proces rond de A13/16 een nieuwe fase in.

Namelijk de fase waarin verder wordt uitgewerkt hoe de weg wordt ingepast in de omgeving. Een belangrijke fase dus voor ons als gemeente Lansingerland om actief in mee te denken. Als het om deze inpassing gaat is het voor ons als ChristenUnie van groot belang dat deze inpassing dusdanig is dat er wordt voldaan aan de voor ons zo belangrijke eis; namelijk dat de A13/16 niet horen, te zien of te ruiken mag zijn.

Om deze reden hebben wij hierover ook vragen gesteld aan de wethouder om dit punt zo hoog op de agenda te krijgen en te houden. We hebben de wethouder nogmaals opgeroepen om in zijn overleg met de BAG (bestuurlijke afstemgroep waarin bestuurders van de gemeenten, stadregio, provincie en projectleider Rijkswaterstaat zitting hebben)  maximaal in te zetten op een goede inpassing van de A13/16 in Lansingerland. Wij hebben namelijk onze twijfels over de kwaliteit van deze inpassing. Het begint er steeds meer op te lijken dat hiervoor niet heel veel gelden beschikbaar zijn en dat de regio dit zelf moet bekostigen. Bijdragen vanuit het Rijk hoeven we niet te verwachten aangezien de minister alleen inzet om een inpassing van de weg die voldoet aan de wetgeving. Dit is voor ons echter niet voldoende omdat hiermee zeker niet wordt voldaan aan de eis van niet horen, zien of ruiken. Wij zullen hier dan ook scherp op blijven letten en de wethouder, daar waar nodig, oproepen hierop te blijven hameren.

Zoals gezegd is het komende jaar een belangrijk jaar als het gaat om de inpassing van de A13/16 in onze gemeente. In 2014 zullen voor deze inpassingen oplossingen worden gezocht en worden besproken met de omliggende gemeenten en omwonenden. Dit zal onder anderen gebeuren in zogenaamde gebiedstafels waarin belanghebbenden en belangstellenden worden geïnformeerd en kunnen meedenken over het inpassen van de snelweg. De belanghebbenden zijn bewoners, bedrijven, koepelorganisaties, verenigingen en stichtingen die een mogelijk voor- nadeel hebben bij de realisatie van de A13/16.

Niet alleen bewoners en bedrijven kunnen meedenken ook zijn er ambtelijke en bestuurlijke overleggen over deze inpassingen. Wij zullen de ambtenaren en de wethouder die deelnemen aan deze overleggen blijven voorzien van onze ideeën, gedachten en eisen over een zo goed mogelijke inpassing. Op deze manier proberen wij voor elkaar te krijgen dat we gezamenlijk met alle betrokkenen kunnen komen tot een inpassing van de snelweg zodat deze niet te horen, te zien en te ruiken is. Dit zal echter niet zo makkelijk gaan en nog heel wat tijd en overleg vergen.

Tot slot. In december zijn er door Rijkswaterstaat enkele inloopavonden georganiseerd waarin meer wordt verteld over de A13/16. Voor Lansingerland wordt er een gehouden op 10 december in ’t Manneke. Voor meer informatie zie: http://www.lansingerland.nl/internet/nieuws_264/item/inloopavonden-rijksweg-1316-rotterdam_52273.html.

Mocht u nog meer willen weten of uw input over dit onderwerp willen geven dan hoor ik dat graag.

Kees-Willem Markus

« Terug

Reacties op 'Voortgang A13/16'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari