Raadsvergadering 28 november: Lot van De Koepel ligt bij de Provincie

Koepelmaandag 02 december 2013

November is de maand waarin de raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de lopende zaken en waarin we voor de laatste keer een correctie kunnen doen op de begroting van het lopende kalenderjaar. Dat gebeurt in de najaarsnota.

De najaarsnota meldde was niet echt verrassend. De technische toelichting in de commissievergadering eerder deze maand was voor ons voldoende om de najaarsnota vast te stellen. Op één punt na.

Tijdens de commissievergadering werd duidelijk dat er in de meerjarenbegroting een foutje was gemaakt. De gelden voor de huisvesting van het ouderencentrum in De Koepel waren per abuis niet opgenomen. Wethouder Braak verzekerde ons dat dit foutje zou worden hersteld in de voorjaarsnota.

Maar die wordt pas vastgesteld ná januari 2014. Dan staan wij dus inmiddels onder toezicht van de Provincie. Voor nieuw beleid is dan weinig tot geen ruimte. Maar hoe de Provincie om zal gaan met het herstellen van fouten, weten we niet. Daarom dienden we, samen met het CDA, een amendement in om de fout nu al te herstellen en de toekomst van De Koepel zeker te stellen.

Voor ons onbegrijpelijk en ondanks het positieve advies van de wethouder, kreeg het amendement niet de steun van een meerderheid van de raad.

Daarmee ligt het lot van de Koepel nu bij de Provincie.


Onderstaand de bijdrage in de raadsvergadering.

Voorzitter,

In de commissievergaderingen is de Najaarsnota wat ons betreft voldoende aan de orde gesteld. De vragen die wij hadden bij de voorgestelde correcties en aanpassingen zijn beantwoord en we zien in de financiën, naast de al bekende zorgen, geen nieuwe specifieke trends waarover we ons op dit moment druk moeten maken.

Wel zien we nog een aandachtspunt.

Jarenlang hebben we aandacht gevraagd voor een ouderencentrum, of inloophuis in Berkel en Rodenrijs en sinds enige tijd functioneert het. Het loopt als een trein, verzekert niet alleen de vrijwilliger uit onze fractie ons, maar dat hoorden we gisteren ook tijdens het WMO-café bij Poortwerk van Hanneke Vliet-Vlieland.  Nadat de Koepel is gestart hebben we als raad ingestemd met het toevoegen van de specifieke reserve voor huisvesting aan de Algemene Reserve. De huisvestingslasten zouden structureel opgenomen worden in de begroting.

Per abuis is dit bij de laatste meerjarenbegroting niet meer gedaan, vernamen we in de laatste commissievergadering. Dit zal worden hersteld bij de eerstvolgende gelegenheid, te weten de Voorjaarsnota, verzekerde de wethouder ons. Wat ons betreft is vanavond de eerste mogelijkheid.  Daarom dienen wij samen met het CDA een amendement in om deze fout te herstellen.

Daarnaast willen wij de wethouder vragen om pro-actief te blijven ten aanzien van de huisvesting van ‘de Koepel’. Dat het initiatief ook na twee jaar zal worden voortgezet is zeer waarschijnlijk. Maar of dat in de Koepel kan, is maar zeer de vraag, gelet op de plannen rond Hergerborch. Dat betekent ons inziens dat we nu al moeten kijken of er alternatieven zijn. Gisteravond werd ons duidelijk dat de sluiting van Het Forum definitief is en dat de mensen die daar nu gebruik maken van de dagbesteding elders hun dagbesteding zullen vinden. Als dat betekent dat de ruimte van Het Forum straks leeg komt te staan, is er wellicht een mogelijkheid om De Koepel daarheen te verhuizen. We vragen de wethouder alternatieven niet pas na de evaluatie of de aangekondigde sloop van de Koepel te onderzoeken.

Berkel en Rodenrijs, 28 november 2013
Ankie van Tatenhove

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 28 november: Lot van De Koepel ligt bij de Provincie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari