Persbericht: Geloven in de toekomst; ChristenUnie stelt verkiezingsprogramma vast

de-bronwoensdag 06 november 2013

De Algemene Ledenvergadering van de ChristenUnie stelde 5 november jl. unaniem het verkiezingsprogramma vast. Het heeft de titel ‘geloven in de toekomst gekregen.’

Het programma is in de afgelopen maanden tot stand gekomen met medewerking van leden, inwoners en organisaties. De programmacommissie startte het proces met een afvaardiging van leden en organiseerde daarna een aantal Ronde Tafelgesprekken rond thema’s met inwoners en organisaties. De input uit deze bijeenkomsten werd verwerkt in het programma.

De ChristenUnie gaat de verkiezingsperiode in met vier thema’s:

1. Sterke samenleving: bouwen aan de samenleving is investeren in de toekomst.
De partij zet zich in voor een gemeente waar jong en oud, senioren, starters en gezinnen zich thuis voelen. Waar verantwoordelijkheden daar liggen waar ze horen. En waar onderlinge betrokkenheid en gemeenschapzin betekenis hebben. In onze gemeente zijn voorzieningen afgestemd op onze inwoners.

2. Wonen-werken-leven: naar een duurzame ontwikkeling.
De ChristenUnie geeft de term rentmeesterschap opnieuw invulling.  Het staat voor een bewuste afweging tussen kosten en baten, tussen lange en korte termijn, tussen eigen inzet en initiatieven van anderen. Ook oog voor maatschappelijk rendement en behoud van de identiteit van onze gemeente spelen een belangrijke rol bij alle besluiten over wonen, verkeer en vervoer, ondernemen en groen.

3. Betrouwbare overheid; meer ruimte voor regie is ruimte voor de samenleving.
In de komende periode verschuift de aandacht van burgerparticipatie naar overheids-participatie. De ChristenUnie denkt dat de overheid met het beleid meer moet aansluiten bij wat er al in de samenleving gebeurt. Verder wil de ChristenUnie naar een andere vergaderstructuur voor de gemeenteraad, waarin meer ruimte is voor kennisuitwisseling met de inwoners en voor debat tussen de politieke partijen onderling.

4. Gezond financieel beleid: de kunst van het kiezen.
Uitgangspunt is dat de gemeente in de toekomst zo veel mogelijk zelfstandig keuzes kan blijven maken. Om de financiële problemen het hoofd te bieden moet Lansingerland niet alleen bezuinigen en zuinig aan doen, maar zaken ook anders organiseren. De kwetsbaren moeten zo gewoon mogelijk deel uit blijven maken van onze samenleving.

De ChristenUnie schetst de context als vertrekpunt voor het verkiezingsprogramma ‘geloven in de toekomst – dat doe jij toch ook?’ en verwoordt ook de inspiratie en motivatie. Het volledige programma is te vinden op de website. De afgeleide publieksversies worden in de komende maanden gepresenteerd.

 


Noot voor de redactie.

Voor vragen kunt u terecht bij
Ankie van Tatenhove:
E: ankievantatenhove@gmail.comT: 06-44 24 64 34

« Terug

Reacties op 'Persbericht: Geloven in de toekomst; ChristenUnie stelt verkiezingsprogramma vast'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari