Raadsvergadering 28 november: Toekomstig beheer Groenzoom

DSCF3221donderdag 05 december 2013

De laatste maanden is er binnen de gemeenteraden van Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp uitvoerig gesproken over de manier waarop het toekomstige beheer van de Groenzoom aanbesteed moet gaan worden. Geen onbelangrijke vraag want het beheer van het gebied bepaalt de toekomstige kwaliteit ervan.

De projectorganisatie had gezorgd voor een beheervisie en een aanbestedingsprotocol. De beheervisie geeft duidelijk aan dat het beheren geen sinecure wordt wanneer je tenminste een hoogwaardig natuur – en recreatiegebied wilt ontwikkelen en dat is zeker de bedoeling. Op termijn moeten er voor de verschillende deelgebieden verschillende natuurdoeltypen bereikt worden. Voor de Bergboezem wordt bijvoorbeeld ingezet op vochtig weidevogelgrasland, logisch gezien de rijke weidevogelstand. Voor de andere delen gelden weer andere doeltypen afhankelijk van de bodemgesteldheid. Om er een paar te noemen: delen met hoog- en laagveenbos, vochtig hooiland, glanshaverhooiland en moerasbos. Verder is er de Berkelse Vaart, 7 km lang met een brede rietkraag, o.a. voor de kanoërs en worden er verschillende recreatieve voorzieningen aangebracht. Dat alles vraagt om een bekwame beheerorganisatie met ervaring en zicht op continuïteit.

In de raadsvergadering van 28 november is de Beheervisie na wat aanpassingen door onze gemeenteraad geaccepteerd. Een belangrijke toevoeging was de eis dat ‘social return’ , het inzetten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, duidelijk opgenomen wordt bij de kwaliteitseisen.  De raad van Pijnacker/Nootdorp beslist op 12 december.

Eind december kunnen dan de eerste stappen gezet worden van de uitgebreide procedure die onderdeel vormt van het aanbestedingsprotocol. Het gaat om een Europese openbare aanbesteding. Aanbieders moeten uiteraard een prijs noemen maar ook een plan van aanpak indienen. Daarmee geven ze aan hoe ze de natuur- en recreatieve doelen van de beheervisie denken te bereiken. De beide colleges kunnen aan de hand daarvan bepalen of de aanbieding voldoende kwaliteit heeft.  Eind juli 2014 zou de gunning aan de meest geschikte aanbieder plaats kunnen vinden en eind 2015 zou de hele Groenzoom dan als natuur- en recreatiegebied moeten functioneren. Nog even geduld dus!

« Terug

Reacties op 'Raadsvergadering 28 november: Toekomstig beheer Groenzoom'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari