Onderwijsperikelen…

voorkant_schoolwoensdag 06 februari 2013

Na een periode van twee jaar, gaan we eind deze maand eindelijk het Integraal Huisvestingsplan vaststellen. In de commissie Samenleving van 5 februari 2013 mochten we er nog één keer over debatteren. Het is een veelbesproken document. Het stond meermalen op de agenda van zowel de raad als van de schoolbesturen. En het is goed dat het er is.

In die twee jaren is er dan ook heel wat aangepast in het stuk en geschoven in de uitvoeringsplannen. Zo worden de Westpolder II en III scholen nu vlak na elkaar gebouwd en hopen we dat de WPIII niet alleen het ruimteprobleem definitief oplost, maar ons ook van onze bouwgronden afhelpt. Een school zou wel eens een trekker kunnen zijn voor potentiële kopers. De gevraagde vervanging van de tijdelijke huisvesting van de Prins Willem Alexander en de Kwakel is juist weer iets verder geschoven in de tijd. Niet omdat het schoolbestuur dat vroeg, maar omdat de financiële situatie van de gemeente op dit moment een zorgvuldige afweging vraagt. En de Poolster moet voor een aantal groepen gebruik blijven maken van leegstand in een ander schoolgebouw. Het geld groeit ons immers niet op de rug.

Het document heeft alle onderwijslocaties in beeld gebracht. We weten wat we hebben en we weten waar het zit. We weten wat er speelt.

Maar… uit ervaring weten wij dat de tijd niet stilstaat en dat op het moment dat de hamerslag valt het document al aan een nieuwe periode begint. De ontwikkelingen staan immers niet stil, zeker niet daar waar het de samenwerking tussen de Kinderopvang en het Primair Onderwijs betreft. Die denken inmiddels niet meer na over brede scholen waar alles onder één dak zit, maar over Integrale Kindcentra met een gedeelde pedagogische visie.

Dat is nog niet doorgedrongen in het Integraal Huisvestingsplan.

We zijn dus benieuwd wanneer het weer op de agenda staat.

Ankie van Tatenhove

« Terug

Reacties op 'Onderwijsperikelen…'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari