P&R Westpolder

800px-Berkel_Westpoldermaandag 04 november 2013

In de raadsvergadering van 31 oktober jl. stond een voorstel op de agenda om “€ 320.000,- vanuit het Fonds Bovenwijks beschikbaar te stellen als voorbereidingsbudget voor de realisatie van P&R Westpolder”. Net voor de vergadering werd bekend dat het bedrag naar beneden bijgesteld werd; naar € 275.000,-, maar dat veranderde ons standpunt niet.

De bedoeling is om met dit krediet de bouw van een parkeergarage met ‘betaald parkeren’ bij het station Westpolder voor te bereiden, die uiterlijk in december 2015 in gebruik genomen wordt. Dat is de voorwaarde voor de Stadsregio om met een behoorlijke subsidie mee te betalen aan deze garage.

Het probleem bij Westpolder is ons inziens tweeledig:

  • Met 100 plaatsen zijn er (te) weinig parkeerplaatsen voor het aantal reizigers dat met de auto naar dit station komt;
  • Er is parkeeroverlast in de woonwijk, omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn bij het station.

Met het voorstel worden in de parkeergarage permanent 100 parkeerplaatsen gerealiseerd. Om de kosten voor beheer en onderhoud te kunnen financieren, geldt in deze parkeergarage ‘betaald parkeren’. Naar verwachting zal dan ook het aantal auto’s dat er parkeert dalen. Wat betekent dat dan voor de beheerkosten? Wie dicht het financiële gat dat dan ontstaat?

Gerard van der Beek had hiervoor in de commissie al aandacht gevraagd. De toelichting die we net voor de raadsvergadering ontvingen,  leverde niet de onderbouwing die we nodig hadden om ons te laten overtuigen. Wij stemden tegen. En omdat ook L3B en CDA tegenstemden werd het voorstel niet aangenomen.

Wij zien niet dat een parkeergarage met 100 betaalde plekken het parkeerprobleem bij het station en de overlast in de wijk oplost. Het blijven 100 parkeerplaatsen en als de reiziger daarvoor moet betalen, blijft de naastgelegen woonwijk aantrekkelijker. Zonder maatregelen in deze woonwijk blijft de parkeerdruk en de overlast hier bestaan.

Nu zo veel geld uitgeven voor een voorbereidend onderzoek naar de parkeergarage gaat ons daarom te ver. Zeker omdat voor de aanvraag van subsidie bij de Stadsregio november 2014 de deadline is. Wij zien de noodzaak voor een overhaast besluit niet zo.

Vanzelfsprekend vinden wij wel dat er voor het probleem bij Westpolder en voor de het probleem in de woonwijk in samenhang een oplossing moet worden gezocht. Want, als er geen parkeergarage komt, wordt het aantal plaatsen op maaiveld uiteindelijk weer teruggebracht naar het oorspronkelijk aangelegde aantal. En dat is fors minder dan de 100 van dit moment. Als er geen maatregelen worden genomen, wordt het probleem in de toekomst dus alleen maar groter. Zo’n onderzoek mag wat ons betreft worden gedaan door ‘creatieve denkers’.  Maar ook een bureau moet ons inziens voor minder dan € 275.000,- een goed onderzoek kunnen uitvoeren.

Binnenkort staat het onderwerp dus opnieuw op de agenda. Hopelijk is er dan meer tijd beschikbaar voor een echt debat. Want het nachtelijke tijdstip stond dat tijdens de raadsvergadering niet meer toe.

« Terug

Reacties op 'P&R Westpolder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari