Geslaagde ledenvergadering met Arie Slob en onderscheiding voor Jan den Uil

Arie lacht vierkantdinsdag 29 januari 2013

De ledenvergadering van de kiesvereniging Lansingerland van maandag 28 januari 2013 werd door de aanwezigen als zeer geslaagd ervaren. Na een huishoudelijk gedeelte voor de pauze was het de beurt aan Arie Slob (fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de CU) om in te gaan op de vraag wat voor hem de drijfveer is voor christelijke politiek.

In het huishoudelijk deel werden vooral de eerste voorbereidingen getroffen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Zo werden een verkiezings-programmacommissie en een selectiecommissie ingesteld en werd een profielschets voor kandidaten en een profielschets voor de fractie vastgesteld. Hiermee kunnen de benoemde commissieleden aan de slag. Later dit jaar zullen nog één of meerdere ledenvergaderingen georganiseerd worden, ondermeer voor het vaststellen van het verkiezingsprogramma en de lijst van verkiesbare kandidaten.

 Tijdens het huishoudelijk deel vond een bijzonder moment plaats toen oud-wethouder Jan den Uil door het landelijk bestuur van de CU werd onderscheiden voor zijn jarenlange inzet en verdiensten voor de CU. Namens het landelijk bestuur reikte Jan-Harm Boiten een prachtige sculptuur uit aan Jan.

 Arie Slob ging zoals gezegd in het tweede deel van de avond in op zijn drijfveren om christelijke politiek te bedrijven. Hij gaf aan dat Micha 6:8 hierin een belangrijke rol speelt: “recht doen, trouw betrachten en nederig de weg gaan van onze God”. Bij alle hectiek die de politiek soms met zich mee kan brengen, is het goed om regelmatig terug te gaan naar die kern en te beseffen dat we ook in de politiek dienaars mogen zijn van onze God en Vader.

Vanuit de zaal werden vervolgens diverse vragen gesteld aan Slob, waarbij met name de zorgen over de enorme bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor “de zorg” aan de orde kwamen. Slob moest erkennen dat dit lastige dilemma’s oplevert. Enerzijds moet er bezuinigd worden, maar anderzijds kunnen niet alle schouders even zwaar belast worden. Ook de toenemende individualisering vormt een groot probleem voor de saamhorigheid en solidariteit in de samenleving.

Tot slot riep Slob op om te waken voor al te platte afwegingen bij het maken van politieke keuzes (zoals het aantal zetels of het meedoen in een coalitie) als dat zou betekenen dat de basisprincipes van Micha verloochend zouden moeten worden. De drijfveer is en moet blijven hetgeen God ons in de bijbel leert. Hij weet immers als geen ander wat goed voor ons is. Met die woorden werd de ledenvergadering afgesloten en werd Arie Slob hartelijk bedankt voor zijn komst naar Lansingerland.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht

Archief > 2013

december

november

oktober

september

juni

mei

maart

februari

januari