Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad Lansingerland

Gemeentehuisvrijdag 18 december 2015

Tijdens de raadsvergadering van 17 december is bij hamerslag de nieuwe vergaderstructuur van de gemeenteraad van Lansingerland vastgesteld. De nieuwe vergaderstructuur biedt inwoners meer ruimte om mee te denken in het besluitvormingsproces van de gemeenteraad.

In het afgelopen jaar is een werkgroep, bestaande uit leden van de gemeenteraad van verschillende fracties, bezig geweest om een nieuwe vergaderstructuur voor de Lansingerlandse gemeenteraad te ontwikkelen. Namens de ChristenUnie zat raadslid Jurjen Dieleman in deze commissie. In het eindrapport dat door deze werkgroep is opgesteld, werd geadviseerd om te gaan vergaderen volgens het BOB-model.
In het BOB-model worden verschillende fases onderscheiden in het besluitvormingsproces. Aan het begin vindt de Beeldvormende fase plaats. In deze fase kunnen raadsleden technische informatie vragen over het voorstel aan het college, maar belangrijker is dat deze fase de gelegenheid biedt voor inwoners van de gemeente om met de raadsleden mee te denken over het raadsvoorstel. Inwoners kunnen hun mening geven over het voorstel en punten meegeven die voor de gemeenteraadsleden van belang zijn om te komen tot een standpunt. Hiervoor kan de gemeenteraad verschillende vormen kiezen: de raad kan op bezoek gaan, er kan een inloopavond worden georganiseerd, er kan een presentatie worden gehouden of er kan gekozen worden voor een van de vele andere mogelijkheden die er zijn om deze fase in te kleden. 
Na de Beeldvormende fase, vindt de Oordeelsvormende fase plaats. In deze fase vindt de commissievergadering plaats. Raadsleden gaan in deze commissievergadering met elkaar in debat over hun standpunt en proberen andere raadsleden te overtuigen van de juistheid van hun standpunt. 
Tot slot vindt de Besluitvormende fase plaats, met een raadsvergadering. In deze vergadering wordt gestemd en daarmee een besluit genomen over het voorstel. Daarnaast kan er gedebatteerd worden over eventueel ingediende moties en amendementen.

Tijdens de commissievergadering waarin dit voorstel werd besproken, op 2 december, verdedigde Jurjen Dieleman samen met PvdA-raadslid Gerard Bovens dit voorstel als lid van de werkgroep en beantwoordden zij de vragen die over het voorstel werden gesteld. Uiteindelijk leidde dit er toe dat alle fracties in konden stemmen met het voorstel en het voorstel als hamerstuk werd behandeld tijdens de raadsvergadering.

In de komende maanden zal de gemeenteraad, onder leiding van de agendacommissie, aan de slag gaan met de uitwerking van het BOB-model en het toepassen hiervan. De eerste keer dat het BOB-model toegepast zal worden, zal de behandeling van het mobiliteitsplan Berkel-Noord zijn. Na zes maanden wordt het functioneren van het BOB-model geëvalueerd.

De ChristenUnie is blij dat de gemeenteraad aan de slag gaat met het BOB-model. Dit was een expliciete wens van ons, zoals verwoord in ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Het BOB-model geeft inwoners van onze gemeente meer ruimte om mee te denken met de gemeenteraad en hun mening te geven over voorstellen. Daarnaast is onze verwachting dat er duidelijker en beter vergaderd gaat worden door de gemeenteraad. De ChristenUnie gaat dan ook met vertrouwen de komende maanden aan de slag met deze nieuwe vergaderstructuur.

« Terug

Reacties op 'Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad Lansingerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari