Geslaagd Ondernemersdebat ChristenUnie Lansingerland

Ondernemersdebatdinsdag 13 oktober 2015

Het ondernemersdebat dat op donderdag 24 september jl. door de ChristenUnie Lansingerland is georganiseerd, werd door de aanwezigen als zeer geslaagd ervaren. In het debat, dat gehouden werd bij het bedrijf Stolkbrothers aan de Hoeksekade, werd in een informele sfeer van gedachten gewisseld over de relatie tussen christelijke politiek en ondernemersklimaat. Gespreksleider Wouter van der Meijde daagde de aanwezigen, zowel ondernemers als niet-ondernemers, uit om hun mening te geven over een viertal stellingen m.b.t. christelijke politiek en ondernemersklimaat.

De ChristenUnie had vier personen gevraagd om plaats te nemen in een panel: Cor van der Wel (verbonden geweest aan VNO/NCW en voorheen ondernemer in de ICT-sector), Pleun Lok (voorheen directie bij bedrijven in de infrabouw), David Stolk (Stolkbrothers) en Henri Oosthoek (Koppert). Aan hen werd eerst een bepaalde stelling voorgelegd en vervolgens werden de overige aanwezigen gevraagd om “ja” danwel “nee” te kiezen.

In de stellingen werd via de regelgeving vanuit de overheid en de christelijke politiek, ingezoomd naar de lokale ChristenUnie en de rol van de lokale ondernemers voor de eigen omgeving. De regelgeving vanuit de overheid werd door een ruime meerderheid niet als belemmerend ervaren voor ondernemersinitiatieven. Het zou ondernemers juist moeten uitdagen om er creatief en pro-actief mee om te gaan. Op de vraag of christelijke politiek bijdraagt aan een positief ondernemersklimaat werd overwegend positief gereageerd. Deze stelling werd zo uitgelegd dat christelijke politiek gericht is het stimuleren van talentontwikkeling en op een goede onderlinge omgang.
Een opvallende reactie kwam er op de stelling over het belang van de lokale ChristenUnie voor de plaatselijke ondernemers. Nagenoeg alle ondernemers gaven aan dit belang niet te zien. Men riep de lokale politiek daarnaast juist op om veel meer te doen voor de lokale ondernemers door soepeler om te gaan met bestemmingsplanwijzigingen, door ervoor te zorgen dat rekeningen door de overheid sneller betaald worden en bij aanbestedingsprocedures voor bij voorbeeld de groenvoorziening. De aanwezige fractieleden van de ChristenUnie antwoorden hierop dat onlangs op initiatief van de ChristenUnie een motie is aangenomen die de gemeente opdraagt om rekeningen inderdaad veel sneller te betalen.
Tot slot werd de vraag voorgelegd of en zoja hoe men als ondernemer bijdraagt aan het algemeen belang van Lansingerland. Hier kon door de meeste aanwezigen volmondig “ja” op geantwoord worden. Men zorgt voor werkgelegenheid of voor bescherming van het lokale milieu of doet aan sponsoring van lokale activiteiten.

De conclusie aan het eind van de avond was dat dit een zeer geslaagd experiment was. De lokale ChristenUnie wil graag gedurende de periode tussen de verkiezingen contact houden met diverse doelgroepen en dit debat heeft hiertoe een eerste aanzet gegeven. 

« Terug

Reacties op 'Geslaagd Ondernemersdebat ChristenUnie Lansingerland'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari