Behoud van de Mauritsschool

Mauritsschoolmaandag 01 juni 2015

Op onze website berichtten wij in maart over de mogelijk sluiting van de Prins Mauritsschool aan de Orionstraat in Berkel. Het bericht eindigde toen met de mededeling dat de wethouder samen met de ouders en de overkoepelende stichting Spectrum in overleg ging om te kijken naar mogelijke oplossingen. Dit is de afgelopen periode ook gebeurd.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de Mauritsschool, maar ook de ouders en de overkoepelende stichting Spectrum hebben niet stil gezeten. De ouders en het Spectrum kwamen met het voorstel om met eigen middelen de komende 5 jaar de Mauritsschool op de houden. Dit als dependance van de Prins Frisoschool omdat de Mauritsschool als zelfstandige school conform de regels van het Rijk per 1 augustus dit jaar wordt opgeheven. Dit voorstel van de ouders kost de gemeente de komende 5 jaar nauwelijks geld. Een goed en interessant voorstel dus. Op basis van het onderzoek van de gemeente bleek er geen noodzaak te zijn tot het openhouden van een schoolgebouw aan de Orionstraat omdat in de omgeving al genoeg lokalen waren. Maar gezien het voorstel van de ouders en het Spectrum heeft het de wethouder samen met het college toch besloten de raad voor het volgende voor te stellen:

  1. Het schoolgebouw aan de Orionstraat in Berkel en Rodenrijs voor een periode van vijf jaar ter beschikking te stellen als dislocatie van basisschool Prins Johan Friso.
  2. Af te zien van de voorgenomen investering van circa € 907.000,- tot renovatie van het schoolgebouw van basisschool Prins Maurits aan de Orionstraat zoals verwerkt in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) als onderdeel van de Begroting 2015-2018.

Met dit voorstel konden wij van harte instemmen. Vanaf het begin zijn wij helder geweest in ons standpunt voor het behoud van een lespunt voor protestant christelijk onderwijs in Berkel-Noord. Zeker ook gezien het feit dat de school qua kleinschaligheid en onderwijsvorm afwijkt van de andere scholen in Berkel-Noord. Door het behoud van de Mauritsschool blijft zo de voor ons belangrijke diversiteit in schoolaanbod en onderwijs in Berkel-Noord gewaarborgd. We zijn de afgelopen weken alleen maar versterkt in dit standpunt door de strijdbare opstelling van de ouders, de leerkrachten, de Friso en de overkoepelende stichting Spectrum om de komende 5 jaar keihard te gaan werken om de kans die zij wat ons betreft krijgen met beide handen aan te pakken om van de Mauritsschool als dislocatie van de Friso een succes te maken. Dit met middelen vanuit het Spectrum maar ook met middelen in arbeidsuren van de ouders zelf. Kortom een prachtig voorbeeld van inwoners en scholen in onze gemeente die niet weglopen voor hun eigen verantwoording en snappen dat de gemeente niet alles financieel mogelijk kan maken. Wie zijn wij dan om tegen zo’n voorstel te zijn. Een voorstel die de komende jaren de gemeente niet of nauwelijks geld kost.

Samen met de PvdA, VVD, GroenLinks dienden wij, een door de PvdA opgesteld amendement, in om niet af te zien van het investeringsbedrag. Niet om nu al toe te zeggen dit geld t.z.t. uit te geven maar om gelden ter beschikking te houden om indien blijkt dat er na 5 jaar toch een kans is voor een permanent behoud van het schoolgebouw aan de Orionstraat deze gelden dan nog wel ter beschikking gesteld kunnen worden. De keus hiervoor vindt plaats na een evaluatie die over 3 à 4 jaar zal plaatsvinden. Samen met de PvdA, VVD, D66, GroenLinks en Partij Neeleman stemden wij voor het geamendeerde voorstel. De fracties van Leefbaar3B en Wij Lansingerland stemden tegen. Met deze ruime meerdere is er in ieder geval de zekerheid dat het lespunt aan de Orionstraat voor de komende 5 jaar open blijft. Nu deze zekerheid er is, wensen wij de ouders, leerkrachten en het Spectrum de komende jaren heel veel sterkte en succes toe om van het lespunt aan de Orionstraat in Berkel en Rodenrijs als dislocatie van basisschool Prins Johan Friso een succes te maken!

Dat de ouders en leerkrachten van de Mauritsschool blij waren met het aangenomen raadsvoorstel bleek wel toen we onderstaande foto zagen:

« Terug

Reacties op 'Behoud van de Mauritsschool'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari