Prins Mauritsschool

Mauritsschooldinsdag 31 maart 2015

In de week van 17 februari werden ook wij zeer onaangenaam verrast door de mededeling dat de Prins Mauritsschool onder de opheffingsnorm zat. Hierdoor is de bekostiging van de school door het Rijk beëindigd en is het onmogelijk voor de Prins Mauritsschool om als zelfstandige school door te gaan. Niet alleen voor ons kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel maar juist ook bij de ouders, de leerkrachten van de Prins Mauritsschool en bij de overkoepelende stichting het Spectrum-SPCO. Dit betekende echter niet dat men bij de pakken ging neerzitten, nee men kwam direct in actie en was strijdbaar.

Het was snel duidelijk dat het een feit was dat de Prins Mauritsschool als aparte school niet meer kon bestaan en de keuze vanuit Spectrum kwam om te fuseren met de Prins Johan Friso. Een keuze waarin alle partijen zich kunnen vinden maar dan wel met behoud van de huidige locatie aan de Orionstraat. Bij dit behoud van de huidige locatie komt de betrokkenheid van de gemeente om de hoek kijken omdat zij eigenaar is van dit pand. Dit pand verkeerd in slechte staat in stond op de nominatie voor grootschalig onderhoud/renovatie. Over hoe dit pand opgeknapt moest worden liepen intern bij de gemeente, in overleg met Spectrum, nog onderzoeken. Het opheffen van de school is hier dwars doorheen gekomen en plaatste alle betrokkenen voor een nieuwe werkelijkheid.

Zowel de ouders, de leerkrachten als stichting Spectrum toonden zich dus direct strijdbaar wat zich uitte in artikelen in de plaatselijke kranten maar juist ook bij de zeer betrokken inspraak tijdens de commissie Samenleving d.d. 12 maart. In deze inspraak maakten alle 3 de partijen duidelijk wat voor unieke school de Prins Maurits is en wat de functie is voor de school in de wijk.

Tijdens de commissie hebben wij als CU aangegeven dat we een deel van de onrust al weg konden nemen door als politiek aan te geven wat onze politieke standpunten waren over dit onderwerp. Helaas was dit nog niet voor iedereen even duidelijk en lijken de kosten voor veel partijen een groot struikelblok. Wij hebben tijdens de commissie aangegeven dat het ons wat waard is om de locatie aan de Orionstraat open te houden en het zo mogelijk te maken om ook de na dit schooljaar de identiteit van de Mauritsschool te behouden ook al is het onder de vlag van de Prins Friso. Dit om meerdere redenen o.a.:

  • Volgens ons is het zo dat met het verdwijnen van de onderwijshuisvesting voor de Maurits er op termijn een tekort aan lokalen ontstaat in Berkel -Noord. Al zijn de meningen hierover verdeeld.
  • De schoollocaties biedt ook ruimte aan BSO en een kinderdagverblijf.
  • Wij vinden het niet chique om de opheffing van een school per definitie te gebruiken om bezuinigingen op onderwijshuisvesting door te voeren als dat betekent dat deze school daarom verdwijnt.
  • De Mauritsschool biedt een vorm van onderwijs en kleinschaligheid wat goed past bij de grote hoeveelheid kinderen met speciale onderwijsbehoeften.
  • De Mauritsschool biedt protestants christelijke onderwijs en met het verdwijnen van de Mauritsschool zal het aanbieden hiervan verdwijnen in Berkel-Noord en dat is iets wat wij graag willen voorkomen.
  • Het is goed om een diversiteit van onderwijs aan te bieden in Berkel-Noord.
  • En tenslotte ook  vanwege het enthousiasme en de strijdbaarheid van ouders, onderwijspersoneel en stichting Spectrum om na dit jaar van de Mauritsschool onder welke vlag dan ook maar wel aan de Orionstraat een mooie plek te maken voor kleinschalig protestants christelijk onderwijs.

Hoe nu verder: Tijdens de commissie is afgesproken dat de wethouder een gedegen afweging wil maken. In deze afweging neemt de wethouder ook het aanbod mee wat stichting Spectrum samen met de overige betrokkenen op tafel heeft gelegd. Dit n.a.v. de uitdaging van de wethouder om zelf ook met oplossingen te komen. Op basis van de afweging  zou het college van B&W een besluit kunnen nemen omdat het een collegebevoegdheid is. Aangezien het echter een belangrijk en gevoelig onderwerp is, is er besloten dat wij als raad ook over het standpunt van het college in debat gaan en een besluit nemen. Dit zal helaas niet meer plaatsvinden in april maar waarschijnlijk in mei.

« Terug

Reacties op 'Prins Mauritsschool'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari