Opvang vluchtelingen

Vluchtelingendinsdag 01 december 2015

Afgelopen donderdag stond de raadsvergadering in het teken van de bespreking van de noodopvang van vluchtelingen. Een mooi moment om ook als Lansingerland een steentje bij te dragen aan de vluchtelingenproblematiek. De problematiek die tijdens de crisisnoodopvang in de Sterrenhal ook heel dichtbij kwam. Echter nog voordat de raad zich over dit onderwerp kon buigen bleek er vanuit het COA toch geen behoefte te zijn aan een aanbod voor kleinschalige noodopvang in Lansingerland.

Het hele raadsvoorstel wat voorlag en voorzag in die noodopvang was daarmee van tafel. Dit was voor ons erg teleurstellend. Teleurstellend omdat pijnlijk duidelijk werd dat er landelijk geen eenduidige aanpak is als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Teleurstellend omdat het ontbreken van deze eenduidige aanpak het voor gemeenten erg moeilijk maakt om besluiten te nemen over de opvang van vluchtelingen en om als gemeenten een duidelijk standpunt in te nemen over de opvang van vluchtelingen. Maar vooral teleurstellend omdat we graag iets wilden doen aan de opvang van vluchtelingen om het gesleep van sporthal naar sporthal, en dan soms heel vaak achter elkaar, te voorkomen en de vluchtelingen zo een waardige opvang te bieden.
Is hiermee het onderwerp opvang vluchtelingen afgesloten en kunnen we als Lansingerland niets meer betekenen? Nee, gelukkig niet. De afgelopen dagen lijkt er een meer eenduidige aanpak vanuit de Rijksoverheid te komen en ligt er een akkoord tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Rijksoverheid. In dit akkoord is afgesproken om vooral in te zetten op de opvang van asielgerechtigden (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Deze groep asielgerechtigden blijven nu te lang in de asielzoekerscentra hangen terwijl zij recht hebben op normale woonruimte in een Nederlandse gemeenten. De reden hiervoor is het gebrek aan huisvestingscapaciteit voor deze asielgerechtigden. Door deze huisvesting te versnellen en door de het aanbod van huisvesting te vergroten komt er meer capaciteit in de asielzoekerscentra waardoor de vluchtelingen die ons land binnen komen in deze centra opgevangen kunnen worden. 

Met dit akkoord tussen de Rijksoverheid en de VNG gaat ook onze gemeente aan de slag en komt er begin volgend jaar (waarschijnlijk februari) een voorstel hoe we als gemeente gaan bijdragen aan de huisvesting van de asielgerechtigden. Aan de hand van dit voorstel kunnen we dan met elkaar het gesprek en het debat aangaan over hoe deze huisvesting vorm gegeven moet worden. 

Ondanks dat de discussie over de opvang van vluchtelingen is uitgesteld blijft voor ons het standpunt gelijk. Vanuit onze christelijke waarden als barmhartig zijn, rechtvaardig zijn, vredelievend zijn, naastenliefde betrachten, gastvrij zijn, delen en beschermen vinden wij dat je als gemeente je ruimhartig moet opstellen voor diegene die in nood verkeren en vluchten voor het geweld in hun eigen land. Wij vinden dan ook dat je als gemeente je verantwoording moet nemen om iets voor deze medemensen te betekenen.

« Terug

Reacties op 'Opvang vluchtelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari