Update A13/16

Snelwegdinsdag 24 februari 2015

De afgelopen weken berichten verschillende media over de grote ontevredenheid van deelnemers over het participatieproces van Rijkswaterstaat (RWS). Deelnemers van de zogenaamde gebiedstafels voelden zich niet serieus genomen en vonden dat zij door RWS met een kluitje in het riet werden gestuurd. Wij waren dan ook erg benieuwd hoe RWS zelf tegen dit participatieproces aankeek.

Op woensdag 11 februari organiseerde RWS samen met de Metropoolregio een informatiebijeenkomst voor de raden van Rotterdam, Lansingerland en leden van gebiedscommissies en Provinciale staten. Tijdens deze avond meldde RWS niets over de onrust bij de deelnemers aan het participatietraject en op de door ons gestelde kritische vragen hierover kwam niet of nauwelijks een antwoord. Het antwoord dat zij gaven was dat er altijd voor- en tegenstanders van nieuwe wegen zijn en dat de gang naar de Raad van State er dan ook gewoon bij hoort. Als dit de instelling is van RWS dan vragen wij ons af waarom er überhaupt aan gebiedsparticipatie wordt gedaan.

Daarnaast werden  de voorlopige uitkomsten van de lucht- en geluidsonderzoeken gepresenteerd in relatie tot de Saldo 0 eis (niet horen, zien of ruiken) zoals deze unaniem neergelegd is door de raden van Rotterdam en Lansingerland. De conclusie van deze onderzoeken is dat met ongeveer 50 à 70 miljoen extra aan de saldo 0 kan worden voldaan. Al moet hierbij wel de opmerking worden geplaatst dat geluidsschermen en grondwallen uiteraard wel te zien zijn. Dit is een groot bedrag maar in relatie tot de aanlegkosten van 1 miljard staat dit toch in een ander perspectief.

Omdat de zorgen over het participatietraject binnen de gehele raad van Lansingerland gedeeld werden, is er besloten om een brief hierover aan de minister te sturen. In deze brief uitten we ook onze zorgen over het tijdsaspect van de besluitvorming. De komende maanden moeten er belangrijke beslissingen worden genomen en hiervoor moet wel voldoende tijd zijn om een weloverwogen besluit te kunnen nemen. Graag hadden we gezien dat de raad van Rotterdam eenzelfde brief zou versturen maar zij (ook de CU/SGP-fractie) hebben, helaas, een andere afweging gemaakt.

In de afgelopen raadsvergadering is deze brief door ons uiteraard van harte ondersteund. Hierin stonden wij niet alleen de brief is unaniem door de raad van Lansingerland aangenomen en wordt dus ook verzonden naar de minister. De brief is hier te downloaden.

« Terug

Reacties op 'Update A13/16'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari