Motie A13/16

1010218maandag 01 juni 2015

De onrust over de plannen voor de aanleg van de A13/16 nemen de laatste tijd fors toe. Dit omdat de definitieve keuze voor het tracé en de wijze waarop de snelweg wordt ingepast in de omgeving steeds dichterbij komt.

Vanuit de gebiedstafels zijn er door betrokken partijen en omwonenden verschillende ideeën ingebracht voor een betere inpassing van de snelweg dan de plannen van Rijkswaterstaat. Deze plannen worden vooralsnog niet bekostigd vanuit het Rijk maar zullen betaald worden met middelen die de regio ter beschikking heeft gesteld. Deze gelden zijn echter lang niet voldoende om alle ideeën voor een betere inpassing te kunnen uitvoeren. Extra geld vanuit het Rijk is dus benodigd om een goede inpassing te kunnen garanderen. Om dit duidelijk te maken is er afgelopen raadsvergadering door de gehele raad een motie aangenomen met de volgende oproep aan het college:

Vooruitlopend op vaststelling van de Inpassingsovereenkomst, alles in het werk te stellen om extra geld van het Rijk beschikbaar te krijgen voor een betere inpassing van de A13/A16 tussen de noordelijke tunnelmond en de Oude Bovendijk

Deze oproep konden wij uiteraard helemaal steunen. Daarnaast zijn wij zeer content met het feit dat de gehele raad deze motie steunt. Hiermee laten we zien dat we als raad in dit onderwerp samen blijven optrekken. Een onderwerp als de A13/16 is een onderwerp wat ons allemaal aan het hart gaat. Een onderwerp ook waar wij als raad niet alles in kunnen sturen en beslissen. Juist daarom is het van belang dat we als raad samen op blijven trekken en een eensgezind geluid laten horen. Een geluid waarmee we onze partijgenoten in de provincie, gemeente Rotterdam en in de Tweede Kamer duidelijk maken wat we met elkaar willen bereiken. De komende maanden zullen we nog keihard moeten trekken om o.a. het zo gewenste extra geld binnen te halen en dat moeten we echt met z’n allen doen. Deze motie is wat ons betreft de start van dit laatste traject. Vandaar ook dat wij deze motie mede hebben ondertekend en van harte zullen steunen.

« Terug

Reacties op 'Motie A13/16'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2015

december

november

oktober

september

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari