Lachgas-verbod in Lansingerland

lachgas.jpegdinsdag 24 december 2019

De ChristenUnie heeft zowel landelijk als in onze gemeente de lachgas-problematiek op de agenda gezet. Bij de laatste raadsvergadering van dit jaar is dat nu verzilverd: een lachgas-verbod is per 1 januari van kracht. Om preciezer te zijn: het is nu volgens de APV in Lansingerland verboden “recreatief” lachgas te gebruiken als hiermee de openbare orde verstoord wordt, de veiligheid in gevaar gebracht wordt, het woon- en leefklimaat wordt aangetast of anderszins overlast wordt veroorzaakt.

De ChristenUnie heeft het thema “gezondheid” gekozen als een van de speerpunten van onze politieke inbreng. De ernstige gezondheidsrisico’s zijn – naast de milieueffecten – dan ook hoofdreden om aan lachgas-gebruik aandacht te hebben besteed. Die risico’s houden onder meer neurologische schade in (deels blijvende dwarslesie) en verder het risico op verslaving. 

Landelijk zijn het vooral enkele liberale partijen die het voornemen van de ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis dwarsbomen. Ook in Lansingerland was het voor sommige fracties nog een hele discussie hoe zich op dit punt op te stellen. Maar bij de stemming bleken slechts 4 van de 33 raadsleden tegen een verbod te zijn. Overwinning dus voor de ChristenUnie op dit belangrijke dossier. Het dossier sluiten we nog niet. We hebben andere fracties uitgenodigd om in het verlengde hiervan de voorlichting aan jongeren beter vorm te geven, op welke uitnodiging reeds door meerdere partijen positief is gereageerd. 

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari