Blik op vastgestelde Kadernota 2020

Schermafbeelding 2019-08-11 om 08.26.42.pngmaandag 12 augustus 2019

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli is de kaderbrief 2020 vastgesteld. Deze brief, eigenlijk meer een nota, stelt de kaders voor de begroting van 2020. Een belangrijk document dus om na te gaan of de voorgestelde kaders de goede zijn. De kaderbrief laat in tegenstelling tot veel andere gemeenten een heel positief beeld zien. In tegenstelling tot veel andere gemeenten is in Lansingerland geen sprake van een verhoging van de OZB maar juist een verlaging. Daarnaast wordt er ook extra geïnvesteerd in cultuur, sport en ook duurzaamheid. Voordat ingegaan is op de voor ons belangrijke thema’s gezonde gemeente, eenzaamheid en duurzaamheid, hebben we in de bijdrage eerst eens stilgestaan bij het feit dat we het goed hebben. Juist in een maatschappij die altijd maar streeft naar meer en meer, is het goed om eens stil te staan bij het feit dat de meesten van ons het goed mogen hebben. Juist in deze maatschappij is het goed om eens rust te nemen en genieten van al het goede dat ons is geschonken.

Wat betreft onze thema’s zijn voor de gezonde gemeente blij met de extra financiële middelen voor sport en cultuur. Zo wordt er onder andere geld vrijgemaakt voor de realisatie van een cultuurhuis in Berkel. Daarnaast wordt ook het landelijk preventieakkoord in 2020 doorvertaald naar een gemeentelijke aanpak. Wat gemist werd, is een duidelijk kader voor de huisvesting van ouderen. Op dit punt hebben wij een motie ingediend die door de gehele gemeenteraad is ondersteund. Deze motie roept het college op om in de komende woonvisie ook kaders op te stellen voor seniorenwoningen. Een groeiende groep die actief op zoek is naar vernieuwende woonconcepten. Ook is er via een motie van Leefbaar 3B extra aandacht gevraagd voor sociale woningbouw. De motie vraagt het college aan te geven aan welke knoppen de raad kan draaien om de sociale woningbouw in onze gemeente te bevorderen.

Ook eenzaamheid is voor ons een thema dat extra aandacht verdient. Dit met name onder jongeren. In het najaar komen we op dit thema terug.

Tenslotte zijn we blij met de extra financiële middelen voor duurzaamheid en met de aankondiging dat er een soort investeringsfonds wordt ingesteld. De precieze werking van dit fonds wordt in het najaar duidelijk. Helder is wel dat dit fonds een belangrijke bijdrage gaat leveren aan ons duurzaamheidsbeleid. 

Kortom, wat ons betreft een prima kaderbrief. Een kaderbrief die de goede kaders geeft voor de begroting van 2020.

Klik hier voor onze volledige bijdrage over de kaderbrief tijdens deze gemeenteraadsvergadering. 

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari