Rekenkamerrapport Burgerparticipatie

Team handenvrijdag 15 november 2019

Op 31 oktober stelde de raad het rapport van de Rekenkamer over burgerparticipatie vast. In de afgelopen periode heeft de Rekenkamer voor de gemeenteraad onderzoek gedaan naar burgerparticipatie door de gemeente Lansingerland. De gemeenteraad geeft namelijk vaak aan het belangrijk te vinden dat inwoners kunnen meedenken over besluiten van het gemeentebestuur, maar het was onduidelijk hoe goed de burgerparticipatie functioneerde. Hier heeft de Rekenkamer dan ook onderzoek naar gedaan. 

De Rekenkamer constateert dat er veel bestuurlijke aandacht is voor burgerparticipatie, dat al sinds 2010 hoog op de politieke agenda staat. De Rekenkamer geeft echter ook aan dat participatie door de gemeente niet altijd zorgvuldig wordt uitgevoerd. Zo is niet altijd duidelijk wat er gebeurt met de inbreng uit participatietrajecten en is het niet makkelijk om initiatieven bij de gemeente in te kunnen dienen. Daarbij constateert de Rekenkamer dat de gemeente ambitieus is, maar dit niet altijd waar kan maken. Tegelijkertijd zijn er ook goede voorbeelden te noemen. Zo zijn veel Lansingerlanders lid van het burgerpanel en wordt dit met enige regelmaat ingezet om inwoners mee te laten denken.  

De Rekenkamer adviseert om een nieuwe visie op burgerparticipatie op te stellen, waarin duidelijk wordt gemaakt wat de gemeente wil bereiken met burgerparticipatie en hoe de gemeente dit wil doen. Deze aanbeveling kan de ChristenUnie van harte onderschrijven. De huidige visie op burgerparticipatie is alweer een paar jaar oud en dringend aan een update toe. De ChristenUnie vindt het daarbij van groot belang dat inwoners mee kunnen denken over ontwikkelingen in de gemeente, worden betrokken bij zaken die hen aangaan en bij de gemeente terecht kunnen met hun ideeën.

In de komende tijd zal de gemeente werken aan een nieuw beleidsplan voor burgerparticipatie. Uiteraard zullen we dit doen samen met inwoners van onze gemeente. Tijdens de raadsvergadering steunde de ChristenUnie dan ook een motie van Leefbaar3B, waarin werd aangegeven hoe we willen komen tot een nieuw beleidsplan. Dat zal begin 2020 worden opgesteld. Wordt vervolgd dus!

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari