Lachgas - het debat wordt vervolgd

lachgas.jpegmaandag 29 juli 2019

Tijdens de laatste raadsvergadering vóór het zomerreces dienden we als ChristenUnie met steun van het CDA een motie in om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden op het moment dat de openbare orde dan wel de verkeersveiligheid in gevaar komen. Met ‘openbare ruimte’ wordt bedoeld: op straat, in speeltuintjes, op parkeerplaatsen, al dan niet half verstopt in een hoekje. Onze plaatselijke De Heraut deed vrijwel woordelijk verslag van ons betoog waarmee we dit verdedigden:

Het gebruik van lachgas neemt de laatste jaren toe, het wordt ook gebruikt tijdens deelname aan het verkeer, het gebruik van lachgas kan tot gevaarlijke verkeerssituaties en het verstoren van de openbare orde leiden, lachgas is legaal en er kan niet wettelijk tegen opgetreden worden bij verstoring van de openbare orde of bij het gebruik hiervan in het verkeer.

Om die redenen vindt de ChristenUnie de APV de aangewezen methode om hier iets tegen te doen. Het kan handhavers (politie en boa’s) iets in handen geven om op te kúnnen treden. Andere gemeenten gingen ons hierin reeds voor. De motie ging over het gebruik in de openbare ruimte maar ook over het tegengaan ervan door het op te nemen in vergunningen voor bijvoorbeeld festivals.

Andere fracties zien wel de problemen maar vinden de APV niet de juiste methode. Sommigen willen zich liever eerst breder oriënteren op het gebruik van drugs in Lansingerland. Omdat de motie niet op voldoende steun kon rekenen, heeft de ChristenUnie deze nu niet in stemming gebracht. 

Overigens ziet de burgemeester de noodzaak om aan het gebruik van lachgas iets te doen iets scherper. Hij zegde ook zonder aangenomen motie toe om een beeldvormende avond hierover te beleggen en de mogelijkheid van het opnemen ervan in de APV te onderzoeken.

Wordt dus vervolgd, want het probleem is ook in onze gemeente goed zichtbaar.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari