Lansingerlands Initiatief 2019

Lansingerlands Initiatief.jpegdonderdag 30 mei 2019

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 mei heeft de gemeenteraad besloten om aan drie Lansingerlandse initiatieven een bijdrage beschikbaar te stellen. Dit jaar zijn dat de initiatieven “Plukberm of eetbare ruimte”, “Pleisterplaats de Hichte” en “Terughalen vrachtschuit”. De fractie van de ChristenUnie is blij met deze drie mooie initiatieven van inwoners van Lansingerland en feliciteert de initiatiefnemers van harte met de bijdrage die zij van de gemeente ontvangen.

Ieder jaar krijgen inwoners van Lansingerland de mogelijkheid om initiatieven in te dienen onder de noemer van het Lansingerlands initiatief. Verschillende initiatieven mogen hierbij ingediend worden, waarbij initiatieven kans maken op een bijdrage van de gemeente voor maximaal 50 procent van de kosten. In totaal is hiervoor een budget van 1 euro per inwoner van Lansingerland beschikbaar.

Ook dit jaar zijn weer verschillende initiatieven ingediend. In februari hebben de initiatiefnemers hun idee gepresenteerd aan de gemeenteraad. Vervolgens is door het college onderzocht of de initiatieven haalbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden. Hierbij bleven vier initiatieven over. Helaas moesten de initiatiefnemers van de Kringmarkt hun initiatief terugtrekken. Zij zagen niet de mogelijkheid om hun idee dit jaar waar te maken. De ChristenUnie hoopt dat zij volgend jaar meer mogelijkheden zien om dit mooie initiatief te realiseren! 

Uiteindelijk betekende dit dat drie initiatieven overbleven. Aangezien voor deze initiatieven in totaal een minder grote bijdrage nodig is dan beschikbaar is, zal er dit jaar geen publieksverkiezing over de initiatieven worden gehouden. Hoewel de feestelijke officiële uitreiking van de cheques voor de initiatieven nog moet plaatsvinden, kunnen we de drie initiatiefnemers dus eigenlijk al feliciteren! Zij krijgen alle drie een bijdrage voor het realiseren van hun idee.

Het initiatief de plukberm heeft als doel om op twee plekken een berm in te richten met eetbare en nuttige planten. De initiatiefnemers van Pleisterplaats De Hichte willen een rustpunt voor wandelaars en fietsers in de Groenzoom realiseren. Het laatste initiatief is erop gericht om een oude vrachtschuit terug te halen naar Lansingerland, zoals die vroeger door de dorpen voeren, om de geschiedenis van Lansingerland zichtbaar te maken. 

De ChristenUnie is blij dat bovenstaande drie initiatieven een bijdrage krijgen vanuit de gemeente. Het is goed om te zien dat inwoners van de gemeenten met hun ideeën voor onze gemeente aan de slag kunnen. Bij de uitvoering daarvan wensen wij hen dan ook veel succes! 

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari