Begroting 2020

Weegschaal smalmaandag 11 november 2019

Afgelopen donderdag 7 november heeft de gehele gemeenteraad voor de begroting 2020-2023 gestemd. Ook als ChristenUnie hebben we onze tevredenheid geuit over de begroting. Lansingerland staat er financieel goed voor en de schulden nemen af. Ook wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in onze samenleving. Zo wordt er de komende jaren blijvend geïnvesteerd in onze buitenruimte, in sport en cultuur maar zijn er ook extra middelen vrijgemaakt voor duurzaamheid. Daarnaast blijven we ons inzetten voor iedereen die zorg een aandacht nodig heeft. Dit zoveel mogelijk preventief om waar mogelijk grotere problemen te voorkomen. Dit alles om zo te werken aan een gezonde gemeente waar iedereen veilig kan wonen en opgroeien. 

Wel hebben we onze zorgen geuit over het vertrouwen dat de samenleving heeft in ons gemeentebestuur. Dit vertrouwen is wat ons betref echt te laag. Ondanks de aandacht die er is voor dit thema hebben we nog wel 2 moties ingediend. Vertrouwen gaat ook over duidelijke communicatie. Over dit onderwerp hebben wij dan ook een motie ingediend. Helaas is gebleken dat ondanks verbeteringen niet alle communicatie vanuit de gemeente duidelijk is voor onze inwoners. Wij vinden dat dit niet zo kan zijn. Communicatie altijd zo begrijpelijk mogelijk zijn. Daarom hebben we in onze motie opgeroepen om in duidelijke taal te communiceren. De motie is door de gehele raad aangenomen. Daarnaast hebben we een motie ingediend waarin we oproepen om het gemeentehuis een dag te sluiten en iedereen uit het gemeentehuis te laten werken in de samenleving zoals meehelpen bij het afvalbrengstation, ondersteuning van schuldhulpmaatjes en meelopen met de wijkverpleging. Doel van de motie was om de kloof, die helaas wordt ervaren, tussen het gemeentehuis en de samenleving wat te dichten. De gedachte achter de motie werd door alle partijen herkend maar een dag het gemeentehuis sluiten, stuitte op praktische bezwaren. De burgemeester herkende het beeld van de kloof en gaf aan hier samen met ons de komende periode over na te denken hoe we hieraan kunnen werken. Het doel van de motie om de discussie hierover te starten werd bereikt en aangezien de motie alleen op steun van WIJ Lansingerland kon rekenen, hebben we besloten de motie in te trekken. 

Naast onze moties is nog een keur aan moties behandeld. Verschillende moties daarvan hebben wij van harte ondersteund. Moties rondom duurzaamheid en dieren. Maar ook een motie die opriep om een mooi en uitdagend programma te maken voor de viering van 75-jaar vrijheid. Iets waar we, zeker gezien alles wat er op het wereldtoneel gebeurt, dankbaar voor mogen zijn.

Met deze dankbaarheid sloten wij ook onze bijdrage af. Rondom begrotingen dienen alle partijen hun wensenlijstjes en verbeteringen in. Maar dit heeft ons wel de vraag opgeroepen of we wel voldoende stil staan bij wat we allemaal wél hebben? We hebben een prachtige bruisende gemeente in het groen met een actief verenigingsleven. We hebben nog elke dag eten op de plank. We leven in een rechtstaat die streeft naar rechtvaardigheid. En dit lijstje kan nog met veel punten aangevuld worden die veel andere landen niet hebben. Moeten wij zeker in het licht van de dankdag die we in verschillende kerken hebben gevierd niet wat vaker dankbaar zijn met alles wat we al hebben. Wat vaker stil staan bij alles wat er goed gaat? Vanuit die dankbaarheid en vanuit onze afhankelijkheid van onze Hemelse Vader hebben wij het college, het ambtelijk apparaat, onze collega-raadsleden en de griffie, Gods wijsheid en zegen toegewenst bij de uitvoering van de begroting.

De volledige bijdrage van Kees-Willem is onderstaand als bijlage te downloaden.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Bijdrage commissie begroting 2020.pdf58,7 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari