Duurzaamheidsvisie Lansingerland vastgesteld

earth-3289810_1280.jpgdonderdag 25 juli 2019

Op donderdag 18 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, heeft de gemeenteraad de visie Lansingerland Duurzaam vastgesteld. In deze visie staat de visie van onze gemeente op het gebied van duurzaamheid beschreven. Onderverdeeld in de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie bepaalt de visie hoe Lansingerland verder groeit richting een duurzame gemeente.

Voor de ChristenUnie is duurzaamheid uiteraard een zeer belangrijk onderwerp. Duurzaamheid past namelijk bij onze christelijke waarden. We hebben de schepping tenslotte niet gekregen om haar zo hard mogelijk te gebruiken en daarmee uit te putten, maar om er goed voor te zorgen. Aan de hand van dit uitgangspunt heeft onze fractie dan ook de duurzaamheidsvisie beoordeeld, zoals u hieronder terugleest in de bijdrage die raadslid Jurjen Dieleman uitsprak in de commissievergadering. 

Wat de ChristenUnie betreft zet de duurzaamheidsvisie een goede “stip op de horizon” van een duurzaam Lansingerland. In de komende jaren zal hier in stapjes naartoe gewerkt moeten worden. Daarvoor zullen jaarlijks uitvoeringsplannen worden opgesteld, die ook wat concreter zullen zijn dan de duurzaamheidsvisie.

Onze fractie vindt het van groot belang dat alle inwoners van Lansingerland daarbij mee kunnen komen in de energietransitie, dus ook inwoners die minder te besteden hebben. Wij namen dan ook het initiatief voor een motie over dit onderwerp, die uiteindelijk door alle fracties in de gemeenteraad gezamenlijk werd ingediend. Daarmee moet het college aan de slag om zogeheten energiearmoede te voorminderen en te kijken hoe huishoudens die moeite hebben om hun energierekening te betalen ook mee kunnen komen in de energietransitie.

 

Hieronder leest u de bijdrage van onze fractie tijdens de commissievergadering:

 

Voorzitter,

Vanavond bespreken wij, na een aantal maanden geduld oefenen, met elkaar de visie Lansingerland Duurzaam. Voor mijn bijdrage vanavond heb ik mijn bijdrage van december vorig jaar, die ik toen had voorbereid maar niet uit kon spreken, aangevuld met onze ervaringen sinds die tijd. En we zijn blij dat de visie nu voorligt een hier besproken kan worden. 

Voordat we beginnen met de bespreking van de visie die door het college is opgesteld, willen we als ChristenUnie aangeven waarom duurzaamheid voor ons zo’n belangrijk thema is. En daarvoor heb ik vanavond iets meegenomen. Namelijk deze Bijbel. Deze Bijbel heeft namelijk iets bijzonders. Als je deze Bijbel doorbladert, dan zie je op een heleboel plekken groene markeringen in de kantlijn. Deze groene lijntjes markeren de plekken waar de Bijbel iets zegt over hoe God en mensen omgaan met de aarde. In totaal zijn daarmee 1654 verzen groen gemarkeerd. 

Voorzitter, dit is dan ook de reden dat de ChristenUnie duurzaamheid zo’n belangrijk thema vindt. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat wij deze aarde van God hebben gekregen, met de opdracht om ontzettend goed voor haar te zorgen. Wij zijn rentmeesters, die vanuit het besef dat de aarde van God is, zoeken naar een rechtvaardige manier om met de aarde om te gaan. Een goede rentmeester focust niet op eigenbelang, niet op de korte termijn, ten koste van de medemens of de aarde. Nee, een goede rentmeester gaat zorgvuldig om met de aarde en met de anderen op aarde. Vanuit die visie van rentmeesterschap, kijken wij als ChristenUnie naar deze aarde. Helaas zien we dat we ons dan lang niet altijd gedragen als goede rentmeesters. Met elkaar putten we de aarde uit en maken we keuzes ten koste van andere wereldbewoners. De signalen dat dit anders moet, zijn inmiddels niet meer te negeren. Vanuit die visie willen we als ChristenUnie dan ook aan de slag met duurzaamheid in onze gemeente. 

Voordat de duurzaamheidsvisie onze kant op kwam, was het alweer een flinke tijd geleden dat we met elkaar hebben gesproken over duurzaamheid. Duurzaamheid kwam uiteraard regelmatig voorbij in debatten die we met elkaar voerden, maar de laatste keer dat we hier uitgebreid met elkaar over hebben gesproken in deze commissie, was alweer eind 2017, toen we met elkaar het jaaractieplan realistisch duurzaam evalueerden. Sinds die tijd is het ongeveer een jaar helaas erg stil geweest op dit onderwerp. Regelmatig werd de duurzaamheidsvisie aangehaald als de visie waarin alle onderwerpen bij elkaar zouden komen. In de tussentijd werd het debat echter regelmatig uitgesteld. Tot de duurzaamheidsvisie in concept gereed was. Helaas stelden we ook toen het debat nog een tijdje uit, maar ondertussen zagen we duurzaamheid wel steeds vaker terugkomen als thema binnen deze gemeente. 

Hoe vaker een debat wordt uitgesteld, hoe hoger de verwachtingen worden van de visie die komt, die komt. En voorzitter, daarbij moet ons van het hart dat we in december vorig jaar toch een wat katerig gevoel hadden toen we de duurzaamheidsvisie lazen. Misschien waren onze verwachtingen te hoog, maar dit was toen in ieder geval niet waar we op gehoopt hadden. We misten op dat moment het kader van de duurzaamheidsvisie. Het leek af en toe wel alsof verschillende aspecten van duurzaamheid een doel op zichzelf waren geworden. Onderwerpen als van gas los, worden dan een doel, in plaats van een middel. Ook op dit moment komen deze bredere onderwerpen als biodiversiteit, gezondheid en rechtvaardigheid nog niet altijd even duidelijk terug in de duurzaamheidsvisie. Terwijl dit juist thema’s zijn die wat ons betreft doel en richting moeten geven aan onze duurzaamheidsvisie. Die hadden we dan ook graag meer terug zien komen in deze visie. 

Voorzitter, “The greatest threat to our planet, is the belief that someone else will save it”. Dit citaat kwam ik een tijd geleden tegen op LinkedIn. En dit citaat past wat ons betreft uitstekend bij deze duurzaamheidsvisie. De duurzaamheidsvisie moet namelijk uitnodigen om een punt te maken van duurzaamheid en samen met de gemeente aan de slag te gaan om Lansingerland duurzaam te maken. Overheid, inwoners, organisaties en ondernemers hebben elkaar zo hard nodig om van duurzaamheid een succes te maken. Alleen zo kunnen we toewerken naar een cultuurverandering rondom duurzaamheid. Daarin vinden wij het van belang dat iedereen mee kan doen in de transitie richting een duurzame samenleving. Ongewenste effecten als energiearmoede moeten dan ook actief worden tegengegaan. Op dit onderwerp overwegen wij een motie. 

Veel van bovenstaande opmerkingen komen uit mijn bijdrage die ik in december al klaar had liggen. De ChristenUnie was toen redelijk kritisch op het plan dat voorlag. In de afgelopen tijd hebben we ons echter verder kunnen verdiepen in het onderwerp en gezien hoe al vanuit de gedachte van de concept-visie wordt gewerkt. Van onze kant is er dan ook veel waardering voor de organisatie en het college, waarin duurzaamheid steeds meer onderdeel van het DNA lijkt te worden. Ook bestuurlijk neemt de aandacht voor duurzaamheid fors toe, zo getuigt bijvoorbeeld ook de kaderbrief die we vorige week behandeld hebben. 

We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Wat ons betreft zijn er in onze regio verschillende gemeenten die laten zien hoe op een goede manier aan duurzaamheid gewerkt kan worden. Neem bijvoorbeeld het duurzaamheidsprogramma van onze buurgemeente Rotterdam. Hier zien we websites die uitnodigen om samen met de gemeente aan de slag te gaan. We hopen dat op een vergelijkbare manier uitvoering gegeven gaat worden aan onze duurzaamheidsvisie. De visie kunnen wij dan ook steunen, we kijken uit naar de uitvoeringsplannen van het college. We nemen aan dat we op een realistisch ambitieuze manier alle kansen pakken die binnen het kader van de visie passen. Daarbij zijn wij overigens nog wel benieuwd naar de rol die we als raad bij deze verdere plannen zullen spelen.  

Voorzitter, het scheppingsverhaal in de Bijbel eindigt met de woorden: “God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was”. Laten we met elkaar aan de slag gaan om deze schepping zeer goed te houden. Voor een aarde die we door willen en kunnen geven!

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari