Commissie Ruimte spreekt over luchthaven

RTHA 2.jpegwoensdag 06 februari 2019

Op 15 januari sprak de commissie Ruimte over Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Nu wordt dit onderwerp vaker besproken in de commissie, maar deze keer was er weer een bijzonder aanleiding om stil te staan bij de luchthaven. Eerder zijn onderzoeken gedaan naar regionaal draagvlak voor de uitbreidingsplannen van RTHA. Hieruit bleek dat dit draagvlak ontbrak en dat er binnen de huidige positie van de luchthaven al mogelijkheden waren voor verbetering. Hiervoor zijn in 2017 een aantal aanbevelingen gedaan, zoals uitplaatsing van de trauma- en politiehelikopters, het instellen van een omgevingsombudsman en het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven.

Eind vorig jaar werd bekend dat deze verbeterscenario’s allemaal echter niet realistisch zijn. Om verschillende redenen zijn deze niet uitvoerbaar. In januari sprak de commissie Ruimte hierover. De ChristenUnie heeft hierbij aangegeven te snappen waarom de verbetervoorstellen niet mogelijk zijn, maar hier wel van te balen. Dit betekent namelijk dat de luchthaven voor een groot deel blijft functioneren zoals in de afgelopen jaren, dus ook met de overlast die wordt ervaren door de omgeving. Daarnaast heeft RTHA nog steeds de wens om uit te breiden. Hier is de ChristenUnie in Lansingerland een tegenstander van. Uitbreiding van de hoeveelheid vluchten leidt tenslotte tot meer overlast in Lansingerland, Schiedam en Rotterdam en tot een verslechtering van de milieusituatie. Ons aansluitend bij de woorden van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins, is de tijd van ongebreidelde, ongerichte en autonome groei van de luchtvaart echt voorbij. Een standpunt niet alleen voor deze discussie, maar ook voor de verdere debatten die ongetwijfeld in de toekomst nog plaats zullen vinden over RTHA. 

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari