Uitgangspunten Wilderszijde

Wilderszijde.jpgdinsdag 03 december 2019

De wijk Wilderszijde is het laatste echt grote woningbouwproject van onze gemeente. Er moeten in het gebied ongeveer 3000 woningen komen, wat bijna een klein dorp op zich is. Belangrijk dus om goed over de inrichting van deze nieuwe wijk na te denken. In november hebben we als gemeenteraad de uitgangspunten voor de nieuwe wijk ter beoordeling langs zien komen. 

Als fractie vinden we het goed om te zien dat dit project voortvarend door de gemeente wordt opgepakt, daarin mede geholpen door provincie en Rijk. Ook de ambities op het gebied van duurzaam bouwen en een (relatief) autoluwe wijk ondersteunen wij van harte. Wel hebben we zorgen over het wegennet waar de nieuwe wijk op moet aanhaken, namelijk op de al drukbezette Boterdorpseweg. Ook hebben we aangegeven dat we eventuele nieuwe detailhandel in de wijk kritisch zullen bekijken, omdat we eerder als raad in de Centrumvisie Bergschenhoek ons hebben uitgesproken voor de versterking van dit centrum door elders in het dorp geen verdere detailhandel toe te staan. Tijdens de raad van 28 november zijn de uitgangspunten unaniem door de raad vastgesteld. Wel zijn er door moties en amendementen enkele zaken toegevoegd. Zo is helaas de verlaagde parkeernorm door een aangenomen amendement weer verhoogd. Daarmee komt de door ons gewenste autoluwe wijk in het geding maar de meerderheid van de raad zag dit helaas anders. Daarnaast is er extra aandacht gevraagd voor een onderzoek naar een ontsluiting van de wijk die niet via de Boterdorpseweg gaat.  Tenslotte is door een motie het college opgeroepen in overleggen met de provincie en het Rijk te streven daar een wijk waarin alle woningtypen voorkomen en dus ook voldoende sociale huurwoningen en goedkope (starters)woningen. Al met al is er weer een grote stap gezet in het proces. Het proces wordt in 2020 vervolgd met een uitgebreide studie en een masterplan waar we als raad zeker nog iets van gaan vinden.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari