Te gast bij LTO en Glastuinbouw

IMG_2913.JPG30-04-2019 13:56

Kortgeleden nam een aantal (duo-)raadsleden deel aan een bezoek aan drie bedrijven – op uitnodiging van Theo Ammerlaan, voorzitter van LTO Noord van afdeling Midden Zuid Holland. Het werd een informatieve excursie! De drie bedrijven waren de bloemenkwekerij van Van Egmond in Bleiswijk, de paprika- en recent gestarte komkommer-kwekerij Reijm & Zn. in Bleiswijk/Berkel en de biologische boerderij Gravesteyn net over de gemeentegrens in Pijnacker. Bij zo’n werkbezoek worden altijd veel weetjes uitgewisseld. Zo vertelde Job van Egmond trots over hoe hij deze nieuwste vestiging was begonnen en deze nu al volop draaide. Jan Reijm vertelde van de enorm grote productie die met het hele team bereikt wordt en hoe hij nog steeds bijleert. Dirk Gravesteyn liet onder meer zien hoe hij zo met een kreupele koe omgaat dat het voor dier en mens ongemak voorkomt. Wat een mooie variatie van praktijkvoorbeelden!

Maar tussen het vertellen van dit soort weetjes en innovaties door worden ook politiek relevante zaken besproken. Zo worden de voordelen van de warmteleiding genoemd en daarom ook de haast die ondernemers inmiddels hebben vanwege de noodzaak om anders noodzakelijk onderhoud te plannen voor de langere termijn. De warmteleiding betreft restwarmte uit de Rotterdamse haven en de Afvalverwerking Rotterdam, waar sommige tuinders wel al profijt van hebben. Een ander thema is de vervuiling van grondwater waar tuinders weleens op worden aangekeken. Om de goede naam van de sector te bewaren, letten tuinders niet alleen op de eigen bedrijfsvoering maar waar nodig ook op die van “de buren”. Niet het minst belangrijk was het thema omgaan met middelen, milieu en natuur. Hiertoe behoort het gebruikmaken van biologisch verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen. Weer andere aspecten zijn het behoud van de natuur, bewaken van de vogelstand en het mogelijk maken van recreatie in de beschikbare natuur, zoals door te voorzien in fiets- en wandelpaden. Nog een ander thema was het goed omgaan met werkkrachten onder wie arbeidsmigranten. Dit laatste heeft sociale kanten en praktische, zoals de vraag naar huisvesting en de invloed op verkeersdrukte in de regio.

Voor raadsleden zijn dit soort excursies van grote waarde om op die manier uit de eerste hand te horen wat knelpunten, wensen en mogelijkheden voor inwoners zijn die hierin hun dagelijks werk hebben.

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari