Bespreking Duurzaamheidsvisie uitgesteld

Gemeentehuiszaterdag 29 december 2018

In november bespraken we in de fractie het thema duurzaamheid, onder andere met input van onze leden, die ideeën opstuurden voor het verduurzamen van onze gemeente. Deze bespreking vond plaats met het oog op de Duurzaamheidsvisie die begin december geagendeerd stond.

In november bespraken we in de fractie het thema duurzaamheid, onder andere met input van onze leden, die ideeën opstuurden voor het verduurzamen van onze gemeente. Deze bespreking vond plaats met het oog op de Duurzaamheidsvisie die begin december geagendeerd stond.

De visie stond geagendeerd voor bespreking in de commissie Ruimte. Tot onze teleurstelling heeft de commissie die avond echter besloten om de duurzaamheidsvisie op dat moment niet te behandelen. Een meerderheid van de commissie was van mening dat de visie op dit moment nog niet rijp was voor bespreking. Deze meerderheid wilde meer tijd nemen om zich een beeld te vormen over de totstandkoming en inhoud van de duurzaamheidsvisie. 

Wat ons betreft is het uitstellen van de bespreking van de duurzaamheidsvisie een gemiste kans. Ook wij hadden een flink aantal opmerkingen bij de duurzaamheidsvisie, die bij ons zeker ook vragen opriep. Wij hadden echter graag de commissievergadering gebruikt om deze vragen te bespreken, om zo met elkaar te komen tot een goede visie op de verduurzaming van Lansingerland. Dit zou namelijk een mooi startpunt kunnen vormen om ook echt aan de slag te gaan met deze verduurzaming. 

De bespreking van de duurzaamheidsvisie is nu uitgesteld naar 2019. Eerst zal de gemeenteraad in een zogeheten “beeldvormende avond” geïnformeerd worden over de inhoud van de visie, de manier waarop deze tot stand is gekomen en de mening van verschillende organisaties over de visie. Vervolgens zal alsnog de bespreking in de commissie Ruimte plaatsvinden, waarschijnlijk richting het tweede kwartaal van 2019.

Deze uitstel van de visie op duurzaamheid geeft ons wel langer de mogelijkheid om na te denken over wat wij belangrijk vinden bij duurzaamheid. Heeft u hier ideeën bij? Geef die dan vooral aan ons door! Een belangrijk onderwerp als duurzaamheid gaat ons tenslotte allemaal aan! 

« Terug