Burgermeetnetten: wat en waarom?

Banner bruggetjedinsdag 04 december 2018

Op 22 november vond een informatieavond plaats over burgermeetnetten. Dit zijn sensornetwerken waarmee fijnstof, stikstof en in de toekomst wellicht ook geluid gemeten wordt in de achtertuinen van burgers. Op deze manier kunnen burgers bijdragen aan goede metingen, daar waar in modelleringen vaak uitgegaan wordt van berekeningen.

Op 22 november vond op Melanchton Bergschenhoek een avond plaats over burgermeetnetten. Dit zijn sensornetwerken waarmee fijnstof, stikstof en in de toekomst wellicht ook geluid gemeten wordt in de achtertuinen van burgers. Op deze manier kunnen burgers bijdragen aan goede metingen, daar waar in modelleringen vaak uitgegaan wordt van berekeningen.
We werden bijgepraat over een al lopend initiatief in Hillegersberg en Schiebroek en een initiatief van de Provincie Zuid-Holland. Het is duidelijk dat de redenen voor het meedoen aan een dergelijke meetmethode divers zijn: van wantrouwen jegens de overheid tot meedoen aan de nieuwste gadgetrage.
DCMR (Milieudienst Rijnmond) en het RIVM gaven een presentatie waarin ze schetsten dat de meerjarige tendens op het gebied van de luchtkwaliteit best positief is. Of dat ook voor Lansingerland zo is met de toenemende mobiliteit in en rond de gemeente (denk aan het vliegveld en de komende A13/16) is nog maar de vraag. En dat is een vraag die we momenteel moeilijk kunnen beantwoorden, omdat we niet meten...
De avond werd afgesloten met een interessepeiling. Bij voldoende interesse wordt een dergelijk meetnet mogelijk ook in Lansingerland opgezet.

« Terug