Seksuele uitbuiting van jonge meiden - aandacht in Lansingerland

worried-girl-413690_1920maandag 17 september 2018

Vlak voor de zomer vroeg de ChristenUnie aandacht voor een bijzonder naar probleem in onze samenleving: seksuele uitbuiting van jonge meisjes.

Reden voor onze actie – het stellen van raadsvragen – was een recent rapport van de Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen, zoals die functie officieel heet. 

Het probleem is tweeërlei. In de eerste plaats blijkt seksuele uitbuiting (mishandeling dus) veel voor te komen. Daarnaast betreft het in één van de drie gevallen minderjarige meisjes – soms zelfs jonger dan 5 jaar. 

Het tweede probleem is dat juist deze 1320 Nederlandse minderjarige slachtoffers weinig in beeld zijn. Dat komt onder meer doordat ze niet weten dat wat hun overkomen is strafbaar is en er dus aangifte gedaan moet worden. 

Onze gemeenteambtenaren blijken – zo bleek uit de beantwoording van onze vragen – wel degelijk oog te hebben voor dit ernstige probleem. Ook beseffen ze de rol die de gemeente hierin heeft. Er wordt aan gewerkt, niet alleen op gemeentelijk niveau maar ook regionaal. Er is zelfs een Regionaal Portefeuillehouder mensenhandel Regio Rotterdam Rijnmond, dat is burgemeester Peter Oskam. De gemeente is het met ons eens dat erkenning voor slachtoffers erg belangrijk is.

Hoe kan strafvervolging verbeterd worden? Wat kan de gemeente daaraan bijdragen? De gemeente speelt vooral een rol bij het signaleren van probleemsituaties om deze aan te pakken. Na slachtofferschap zorgt de gemeente voor noodzakelijke zorg en verwijzen zij naar de politie. Gelukkig heeft de politie uitstekende mensen in dienst die op een juiste manier met slachtoffers om kunnen gaan. Dit moet secuur gebeuren, zodat het zorgtraject en traumaverwerking niet bemoeilijkt wordt.

Tenslotte vroegen we het College hoe het vorm geeft aan preventie. Zelf opperden we twee mogelijkheden: (1) het seksueel weerbaar maken van jongeren, en (2) scholen te wijzen op hun mogelijkheden, waaronder het tegengaan van de verspreiding van seksueel getint beeldmateriaal?

De gemeente is het met ons eens dat scholen hierin een sleutelrol vervullen. Met een aantal scholen zijn hierover afspraken gemaakt. Dit helpt vroegsignalering van incidenten. Jongerenwerkers geven voorlichting op scholen over bijvoorbeeld ‘sexting’. Ook zijn er specifieke trainingen voor jonge meiden die minder weerbaar zijn.

Helaas zijn er incidenten; de term incident klinkt gewoontjes maar is dus ernstig. De gemeente helpt mee om te komen tot strafvervolging. Dat is extra belangrijk om hiermee nieuwe slachtoffers te voorkomen.

Al met al is de ChristenUnie-fractie blij dat ze op deze misstand in de samenleving de aandacht heeft gevestigd, waarbij we ook van andere fracties bijval kregen. We zijn voorlopig gerustgesteld met de houding en de aanpak van onze gemeente.

« Terug