Manifest Waardig ouder worden

Stempel blauwmaandag 26 februari 2018

Op 22 maart heeft ChristenUnie-lijsttrekker Kees-Willem Markus het Lansingerlandse manifest Waardig ouder worden gelanceerd. In dit manifest bepleiten wij 10 punten die van bijdragen aan waardig ouder worden in Lansingerland. De inhoud van het manifest is hier te vinden.

1. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom

We moeten met elkaar in gesprek over hoe we denken over ouderdom en gebreken en hoe we het leven in ouderdom waarderen. Levenslust is een daarom een expliciet aandachtspunt bij het keukentafelgesprek.

2. Voorkom eenzaamheid bij ouderen

Zorgverleners moeten signalen over eenzaamheid beter doorgeven aan welzijnsorganisaties. Organisaties die eenzaamheid onder ouderen tegengaan moeten worden betrokken bij het lokale ouderenbeleid. De gemeente zelf kan via huisbezoeken het welzijn van ouderen in kaart brengen en ondersteuning regelen.

3. Waardeer en steun mantelzorgers

Wij willen dat mantelzorgers gewaardeerd worden door bijvoorbeeld de ‘dag van de mantelzorg’ of een cadeaubon. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat mantelzorgers af en toe vrij kunnen zijn. Daarom moet er dagbesteding en vervangende zorg zijn.  

4. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker

Door vrijwilligerswerk te ondersteunen en te promoten in themaweken, bijvoorbeeld rond eenzaamheid, willen we mensen bewust maken van de veelzijdigheid en de meerwaarde ervan. Zo willen we nieuwe doelgroepen bereiken en vrijwilligerswerk meer vanzelfsprekend maken. En een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, indien nodig.

5. Stimuleer contact tussen jong en oud

Door jongeren vrijwilligerswerk te laten doen in de ouderenzorg of activiteiten op te zetten waar jongeren en ouderen aan deelnemen, leren generaties elkaar kennen en begrijpen.

6. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

Elk dorp heeft een ontmoetingsruimte waar iedereen ‘zonder recept’ welkom is.

7. Maak meer ruimte voor passende woonvormen

Het ‘bejaardentehuis’ komt terug als alternatief voor het verzorgingshuis. Hier wonen ouderen zelfstandig maar samen onder één dak, eventueel met een WMO-ondersteuningspakket. Daarnaast heeft elke dorp een verpleeghuis, zodat inwoners in hun eigen dorp oud kunnen worden.

8. Maak buitenruimte geschikt voor ouderen

De buitenruimte moet ouderen uitnodigen om in beweging te blijven. Dit door wandelroutes te voorzien van rustpunten, met name in wijken waar veel ouderen wonen zodat zij een ommetje kunnen maken. Maar ook door de voorzieningen voor ouderen ook in de buurt van ouderen te plaatsen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.

9. Stimuleren sporten en bewegen voor ouderen

Sport en bewegen worden speerpunten in het ouderenbeleid. Dit door onder andere programma’s van sportverenigingen voor senioren, eventueel in samenwerking met sportfysio.

10. Gezonde maaltijden voor senioren

Het opzetten van een seniorenrestaurant waar inwoners ‘op recept’ een gezonde maaltijd kunnen eten. Dit kan in combinatie met de ontmoetingspunten in elk dorp.

« Terug

Reacties op 'Manifest Waardig ouder worden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.