Bestemmingsplan Berkel Centrum

Berkel bord.pngmaandag 10 december 2018

Na een voorbereiding van vele jaren werd er tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over de plannen voor de uitbreiding van Berkel Centrum aan de westzijde. Het plan is vele malen besproken in de raad en commissie en veel onderwerpen hebben de revue gepasseerd.

Na een voorbereiding van vele jaren werd er tijdens de raadsvergadering een besluit genomen over de plannen voor de uitbreiding van Berkel Centrum aan de westzijde. Het plan is vele malen besproken in de raad en commissie en veel onderwerpen hebben de revue gepasseerd. Het enige punt dat voor ons als fractie nog openstond, was de hoogte van het nieuwe gebouw dat naast de arbeiderswoningen aan de Westersingel komt te staan. Het plan laat een fors hoogteverschil zien. Dit hoogteverschil doet naar onze mening afbreuk aan het dorpse karakter. Aan de andere kant geeft de hoogte de mogelijkheid om vijf starterswoningen te bouwen, iets waar in Lansingerland een tekort aan is. Vanuit de oppositie werd een amendement ingediend dat voorstelt om de bovenste bouwlaag weg te halen, waardoor het hoogteverschil afneemt. Als fractie was het geen gemakkelijke keuze hoe met dit amendement om te gaan. Alles afwegende heeft de fractie voor het plan gestemd en tegen het amendement. Doorslaggevend was dat het hoogteverschil ook mogelijk was in het oude bestemmingsplan en dat in het nieuwe plan er alles aan gedaan wordt om de nieuwbouw zo goed mogelijk in te passen. Zo komt het nieuwe gebouw op grote afstand van de woningen en worden compenserende maatregelen genomen door extra groen en water. Dit in combinatie met de mogelijkheid voor extra starterswoningen heeft onze keus bepaald. Uiteraard is dit teleurstellend voor de bewoners van de woningen aan de Westersingel. Als fractie hebben we onze keuze dan ook aan hen toegelicht.

« Terug