Op weg naar een rookvrije generatie

Rookvrije generatiedonderdag 27 september 2018

Op 13 september bracht de ChristenUnie het bespreekpunt ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ in. Waar gaat dat over?

Drie grote organisaties — de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds — zijn enige tijd geleden een campagne gestart met als doel om kinderen te helpen niet met roken te beginnen. Ieder kind moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien.

Enkele feiten:

 • 18% van de volwassen inwoners van Lansingerland is roker.
 • Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken.
 • Meer dan 50% van deze rokers zal overlijden aan de gevolgen ervan.

Het sterke van deze campagne is echter dat het focust op het belang van de jongste generatie. Hoe belangrijk stoppen met roken ook is, daar gaat het in deze camapgne niet om. Het gaat om de nieuwe generatie.

Gemeenten spelen hier een grote rol in door hun invloed op speeltuinen, sportparken, de openbare ruimten en dus ook de eigen gemeentelijke gebouwen.

Vlak voor de zomer werd door de Adviescommissie Sociaal Domein Lansingerland een themabijeenkomst belegd over ‘een rookvrije generatie’. Aan deze bijeenkomst werd door vertegenwoordigers van bijna alle fracties deelgenomen. Het ging tijdens de presentaties en de discussie erna over de gezondheidsrisico’s van roken, hoe verslaving ontstaat en de invloed van het op jonge leeftijd in aanraking komen met mensen die roken. 

Hierbij kwam nadrukkelijk het belang aan bod van het voorbeeldgedrag van beleidsmakers, docenten, coaches, vrijwilligers en ouders en wel bij uiteenlopende faciliteiten als scholen, sportaccommodaties (juist ook ‘langs de lijn’) en speeltuinen. Zien roken, doet roken.

De ChristenUnie vroeg nu concreet aan de andere raadsfracties om mee te denken over concrete stappen die we moeten nemen in het rookbeleid om stap voor stap de volgende plaatsen rookvrij te maken:

  • De eigen gemeentegebouwen;
  • Sportverenigingen en hun kantines;
  • Speeltuinen en het zwembad;
  • Scholen.

Alle fracties lieten in hun reactie weten het belang te onderschrijven, maar tegelijkertijd heel terughoudend te zijn om concrete maatregelen te nemen. Teleurstellend. ‘Betuttelend om rokers het roken af te nemen’, vond D66. ‘Strijdig met eigen verantwoordelijkheid nemen’, vond VVD. ‘Je moet niet alles afpakken maar ook een beetje kunnen leven’, vond WIJ Lansingerland. CDA wees op de aankomende wetgeving: ‘Waarom daarop vooruitlopen?’ Alleen GroenLinks was helder in de steun. Liefst zou die fractie het subsidiebeleid van sportverenigingen als middel hierbij willen gebruiken. 

Wethouder Van Tatenhove (ChristenUnie) wees vervolgens op een aantal gunstige ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd voordoen: een speeltuin die rookvrij was geworden, aandacht van scholen voor dit belang.

De ChristenUnie concludeert dat de Gemeenteraad zich op het gebied van kinderen beschermen tegen roken liever afwachtend opstelt. Een gemiste kans. Want terwijl de samenleving wel deze kant opschuift en nieuwe wetgeving per 2020 roken in openbare ruimten zoals schoolterreinen verder beperkt, laat dit bestuursorgaan het initiatief geheel bij andere partijen.

« Terug

Reacties op 'Op weg naar een rookvrije generatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.