Renovatie vogelbuurt Berkel en Rodenrijs

Stempel blauwdonderdag 12 juli 2018

De bewoners van de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs hebben de komende periode te maken met een grote renovatie van wegen en riolering. Vooruitlopend hierop zijn zij begin 2018 uitgenodigd om initiatieven te ontwikkelen om van deze renovatie gebruik te maken, om hun woonomgeving gelijk ook aantrekkelijker te maken. Dit resulteerde in zes plannen. Deze plannen werden op 4 juli op een feestelijke avond in het gemeentehuis gepresenteerd. De gemeenteraad heeft hiervoor maximaal €300.000 beschikbaar gesteld.

De bewoners van de Vogelbuurt in Berkel en Rodenrijs hebben de komende periode te maken met een grote renovatie van wegen en riolering. Vooruitlopend hierop zijn zij begin 2018 uitgenodigd om initiatieven te ontwikkelen om van deze renovatie gebruik te maken, om hun woonomgeving gelijk ook aantrekkelijker te maken. Dit resulteerde in zes plannen. Deze plannen werden op 4 juli op een feestelijke avond in het gemeentehuis gepresenteerd. De gemeenteraad heeft hiervoor maximaal €300.000 beschikbaar gesteld.


De zes plannen zijn kort gezegd:

  • Aansprekende speelplekken in de wijk;
  • AED/EHBO in de Vogelbuurt;
  • Burendagen, te beginnen op 22 september;
  • Ontmoetingshuis door vrijwilligers gerund;
  • Tiny Forest –een dichtbegroeid inheems bos;
  • Vogelparadijs – inrichting aanpassen voor verschillende soorten vogels.

Alle plannen vindt u gedetailleerd op http://mijnvogelbuurt.nl/initiatieven/. Ze kregen op 4 juli allemaal groen licht om uitgevoerd te worden!

De ChristenUnie ziet dit geslaagde project van burgerparticipatie als een mooi voorbeeld voor toekomstige projecten. Deze zes plannen zullen de Vogelbuurt niet alleen fijner maken om er te wonen, maar daarnaast heeft het eraan werken de saamhorigheid in de wijk gestimuleerd.

« Terug